Sebastian Giustinian

Sebastian Giustinian


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sebastian Giustinian, Marino Giustinian fia, Velencében született 1460 -ban. Velencei magyar nagykövet (1500–03), rövid ideig lengyel nagykövet 1505 -ben, majd Brescia kormányzója 1509 -ben, Illyria pedig 1511 -ben.

1514 decemberében Giustinianust Anglia nagykövetévé nevezték ki. Életrajzírója, Barry Collett azt állította: ez egy döntő jelentőségű poszt volt, amelynek kettős feladata volt a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése, és sürgetőbb módon a Franciaország és Velence elleni közelgő angol-Habsburg szövetség elriasztása, valamint az angol-velencei-francia kapcsolatok előmozdítása. Diplomáciai stílusa nagyon személyes volt, gyakori találkozókat tartalmazott a királlyal, Wolsey -vel és befolyásos emberekkel, és nagylelkűen vendégszerető volt. . "(1)

John Lincoln, a londoni használt kereskedő meggyőzte Dr. Bealt, a spitalfieldsi Szent Mária-templom helytartóját, hogy prédikáljon az idegenek ellen az 1517-es húsvéti héten tartott prédikációjában. Beal beleegyezett és egy nagy gyülekezetbe a külterületeken a várost "elítélte az idegeneket, akik ellopták az angolok megélhetését, és elcsábították feleségeiket és lányaikat; azt mondta, hogy még a madarak is kiűzték a beavatkozókat a fészkükből, és hogy a férfiaknak joguk van harcolni hazájukért az idegenek ellen". (2)

Sebastian Giustinian így számolt be: "Húsvét után egy prédikátor, egy londoni polgár kezdeményezésére, a szokásos módon prédikált a mezőkön, ahol az egész város szokása volt a magisztrátorokkal összegyűlni. Bántalmazta az idegeneket a városban , valamint a modorukat és szokásaikat, azt állítva, hogy nemcsak megfosztották az angolokat az iparuktól és az abból származó nyereségtől, hanem meggyalázták lakóhelyüket, feleségeiket és lányaikat elvéve. Ezzel az elkeserítő nyelvvel és még sok mással is annyira felbosszantotta a lakossággal, hogy azzal fenyegetőztek, hogy május elsején darabokra vágják az idegeneket, és feldúlják házukat. " (3)

Edward Hall, egy húszéves diák ezt írta: "Az idegenek sokasága olyan nagy volt Londonban, hogy a szegény angolok bármit meg tudtak szerezni ... A külföldiek ... olyan büszkék voltak, hogy megvetették, gúnyolták és elnyomták az angolokat , amely a harag kezdete volt ... A genovaiak, franciák és más idegenek azt mondták, és azzal dicsekedtek, hogy olyan jóindulatúak a királlyal és tanácsaival szemben, hogy semmibe sem vették a város uralkodói ... Milyen szerencsétlenül gyakori mesterségek éltek, és alig tudtak munkát találni, hogy megtalálják őket, feleségeiket és gyermekeiket, mert olyan sok mesterséges ember volt idegen, akik mindenféle módon elvitték az élőket. " (4)

1517. április 28 -án John Lincoln törvényjavaslatot tett ki a Szent Pál -székesegyház egyik ajtaján, és panaszkodott, hogy a király és a tanács túlságosan nagy kegyben részesítette "az idegeneket". Azt állította, hogy "az idegenek" "gyapjút vásároltak az angolok pusztulására". Sebastian Giustinian elment Thomas Wolsey bíboroshoz aggodalmairól. Elhívta London polgármesterét, és azt mondta neki, hogy "fiatal és lázadó emberei feltámadnak és szorongatják az idegeneket". (5)

Giustinian április 29 -én elment VIII. Henrikhez a Richmond -palotába, hogy elmondja neki, hogy hallott pletykákat arról, hogy "az emberek május elsején feltámadnak és megölik az idegeneket. Henry megígérte, hogy minden külföldit meg fognak védeni. Wolsey bíboros elrendelte a polgármestert és a városi tisztek kijárási tilalmat kényszerítenek ki május elseje előestéjén, amikor mindig nagy tömeg gyűlt össze, és néha bajok történtek. [6]

Sir Thomas More, a londoni seriff és emberei aznap este járőröztek az utcákon. Néhány fiatal tanuló megszegte a kijárási tilalmat, és amikor egy tiszt megpróbálta letartóztatni egyiküket, zavargás tört ki. More emberei botjaikkal vádolták a zavargókat. Ez csak még jobban feldühítette őket, és nem sokkal később fiatalok nagy tömege támadta meg a külföldieket, és felégette a velencei, francia, olasz, flamand és német kereskedők házait. (7)

Edward Hall arról számolt be, hogy "a város sokszínű fiatalemberei megtámadták az idegeneket, miközben elhaladtak az utcákon, és néhányan megsérültek, mások pedig ütődtek, másokat pedig a csatornába dobtak ... Aztán hirtelen egy közös titkos pletyka támadt, és senki sem megmondhatnám, hogyan kezdődött, majd a következő május elsején a város lázadni fog, és megöl minden földönkívülit, olyannyira, hogy különböző idegenek menekültek el a városból. " (8)

Közölték, hogy a lázadók "botokkal és fegyverekkel ... futottak keresztül a városon" kövekkel, téglákkal, denevérekkel, forró vízzel, cipőkkel és csizmákkal dobálták, és sok külföldi házát feldúlták ". Becslések szerint 2000 londoniak zsákmányoltak külföldi kereskedők házait. Ez a gonosz május elsejei zavargások néven vált ismertté. Azt állították, hogy a nők részben felelősek ezért a zavargásért. A kormány bejelentette, hogy "egyetlen nő se jöjjön össze babázni és beszélni, hanem minden férfi tartsa a feleségét a házában". (9)

A zavargások egész éjjel, valamint május elsején reggel és délután is folytatódtak. Jasper Ridley szerint: "A gyűlölt franciák voltak a zavargások fő célpontjai. Többen megtámadtak az utcán. A francia nagykövet egy háztoronyba bújva szökött meg, amikor a házát megtámadták ... A londoni óra meglehetősen képtelen volt A torony rendőrje tüzet nyitott rájuk ágyújával, de csak néhány lövést lőtt, és nem okozott kárt. " (10)

Aznap délután Thomas Howard, Surrey grófja 1300 katonát hozott be a városba, és megkezdődtek a tömeges letartóztatások. Az első 279 fős tételt még aznap bíróság elé állították. Edward Hall úgy jellemezte a foglyokat, mint "néhány férfi, néhány legény, néhány tizenhárom éves gyermek ... nagy apák és barátok gyászoltak gyermekeik és rokonaik miatt". (11) Charles Wriothesley azt állította, hogy tizenegy embert végeztek ki. (12) Hall azt hitte, hogy tizenhárom, de Sebastian Giustinian azt mondta, hogy húsz, Francesco Chieregato pedig hatvanat. A kivégzetteket "felakasztva, húzva és negyedelve" büntették.

John Lincoln -t május 6 -án külön tárgyalták. Bűnösnek találták és kivégezték. A nyilvánosságot sokkolta, ahogy VIII. Henrik bánt a zavargókkal. Jasper Ridley rámutat: "Miután király lett, Henry először kockáztatta népszerűségét az emberek körében azáltal, hogy súlyosan elfojtotta a gonosz május elseje idegenellenes lázadóit. a szülők bánata, amikor kivégezték a tizenhárom éves fiaikat; az az érzés, hogy sok esetben az ártatlanabbokat büntették meg, míg a bűnösök megmenekültek; és a Hall által elmondott mesék Surrey gróf katonáinak brutalitásáról elnyomta a rendellenességeket, mindez nagy szimpátiát keltett a lázadókban. " (13)

Sebastian Giustinian megjegyezte, hogy megdöbbentette, hogy annyi fiatal fiút végeztek ki, amikor senkit nem öltek meg a lázadók. (14) David Starkey azzal érvelt, hogy ez illusztrálja azt a tényt, hogy Henry "sokkal jobban szimpatizál a külföldiekkel, mint a köznép". (15) Mások azt sugallták, hogy Henrynek nagyon fontos volt, hogy "megmutassa a külföldi kereskedőknek, hogy biztonságosan el tudnak jönni Londonba, és ott folytathatják üzleti tevékenységüket; és ami még fontosabb, nem tűri az anarchiát a birodalmában, vagy bármit, dacolva királyi tekintélyével és törvényeivel. " (16)

Edward Hall szerint a többi elfogott lázadót, kötőfékkel a nyakukban, VIII. Henrik jelenlétében a Westminster Hallba vitték. Trónjára ült, ahonnan halálra ítélte őket. Thomas Wolsey bíboros ekkor térdre esett, és könyörgött a királynak, hogy mutasson együttérzést, miközben maguk a foglyok kiáltották: "Irgalom, irgalom!" Végül a király beletörődött és megbocsátott nekik. Ekkor levetették kötőféküket, és "ugrottak az örömtől". (17)

Francesco Chieregato, X. Leó pápa képviselője Henrik udvarában azonban arról számolt be, hogy Aragóniai Katalin felelős az együttérzésért: "Legszebb és legszenvedélyesebb királynőnk, könnyekkel a szemében és behajlított térdén, bocsásson meg őfelségétől, a kegyelmi cselekedetet nagy szertartással hajtják végre. " (18)

Sharon L. Jansen rámutatott, hogy Garrett Mattingly, a szerző Aragóniai Katalin (1941) és Jack Scarisbrick, a szerző Henrik VIII (1968) azt sugallták, hogy ez a történet igaz: "Úgy tűnik, Chieregato írása az egyetlen jelentés, amely Katalin királyné biztosította a kegyelmet ... Mindazonáltal az a történet, amely Katalin kegyelmet kért, térden állva a foglyokért, ellenállhatatlannak bizonyult a történészek számára . " (19)

John Edward Bowle úgy véli, hogy Thomas Wolsey bíboros az, aki megbocsátott a férfiaknak. (20) A Bowle George Cavendish, Wolsey közeli barátja és a szerző szerzőjének információira támaszkodik Wolsey bíboros élete és halála (1558). Cavendish azt állítja, hogy ez egy ravasz politikai lépés volt, mivel Wolsey a tünetekkel, nem pedig az okokkal foglalkozott, és a király kétségkívül nagyobb elismerést kapott népének, mint a bíboros. (21)

Giustinianus 1519 októberében tért vissza Velencébe. 1519 -ben tanácsnok, majd 1526 -ban francia nagykövet lett, ezt a tisztséget később fia, Marino Giustinian töltötte be. (22)

Sebastian Giustinian nyolcvanhárom éves korában, 1543. március 13-án halt meg.

Diplomáciai stílusa nagyon személyes volt, gyakori találkozókat tartalmazott a királlyal, Wolsey -vel és befolyásos emberekkel, és nagylelkűen vendégszerető volt. .... Giustinian elegáns prózai stílusa bőséges társadalmi megfigyelést tartalmaz. Leírja a nemesség genealógiáit, valamint a kárpitok és az aranylemezek feltűnő bemutatóit, különös tekintettel Wolsey színházi hatalmi és gazdagsági bemutatására. Ügyesen szőtt diplomáciai híreket társadalmi összefüggésekbe: egyetlen 1516. februári küldemény beszámol Aragóniai Ferdinánd haláláról, és elmondja, hogyan őrizték meg a hírt Katalin királynőtől, akkor vajúdtak, és hogy Giustinian néhány órával késleltette a hivatalos gratulációt. gyermek lány volt.

Húsvét után egy bizonyos prédikátor, egy londoni polgár kezdeményezésére, a szokásos módon prédikált a mezőkön, ahol az egész város szokása szerint összegyűlt a bírókkal. Bántalmazta az idegeneket a városban, valamint a szokásaikat és szokásaikat, azt állítva, hogy nemcsak megfosztották az angolokat az iparuktól és az ebből származó haszontól, hanem meggyalázták lakóhelyüket feleségeik és lányaik elvételével. Ezzel az elkeserítő nyelvvel és sok minden mással annyira felbosszantotta a lakosságot, hogy azzal fenyegetőztek, hogy május elsején darabokra vágják az idegeneket, és feldúlják házukat.

Annyira nagy a rosszindulat ... hogy amit most nem tudnak megtenni a haláltól való félelem miatt, azt az asszonyaik végzik, akik hatalmas gyűlöletet tanúsítanak a külföldiekkel szemben.

Henrik VIII (Válasz kommentár)

Henrik VII: Bölcs vagy gonosz uralkodó? (Válasz kommentár)

Hans Holbein és VIII. Henrik (Válaszkommentár)

Arthur herceg és Aragóniai Katalin házassága (Válasz kommentár)

Henrik VIII és Cleves -i Anne (válaszkommentár)

Catherine Howard királynő bűnös volt az árulásban? (Válasz kommentár)

Anne Boleyn - vallásreformátor (válaszkommentár)

Anne Boleyn hat ujja volt a jobb kezén? Tanulmány a katolikus propagandából (válaszkommentár)

Miért voltak ellenségesek a nők VIII. Henrik és Anne Boleyn házasságával? (Válasz kommentár)

Catherine Parr és a nők jogai (Válasz kommentár)

Nők, politika és VIII. Henrik (Válaszkommentár)

Thomas Wolsey bíboros (Válasz kommentár)

Történészek és regényírók Thomas Cromwellről (Válasz kommentár)

Martin Luther és Thomas Müntzer (Válasz kommentár)

Martin Luther és Hitler antiszemitizmusa (Válasz kommentár)

Luther Márton és a reformáció (Válasz kommentár)

Tudor Mária és eretnekek (Válasz kommentár)

Joan Bocher - Anabaptista (Válasz kommentár)

Anne Askew - Égett a téten (Válasz kommentár)

Elizabeth Barton és VIII. Henrik (Válasz kommentár)

Margaret Cheyney kivégzése (Válasz kommentár)

Robert Aske (Válasz kommentár)

A kolostorok felbomlása (válaszkommentár)

A kegyelem zarándokútja (válaszkommentár)

Szegénység Tudor Angliában (válasz kommentár)

Miért nem ment férjhez Erzsébet királynő? (Válasz kommentár)

Francis Walsingham - Kódok és kódtörés (Válasz kommentár)

Kódok és kódtörés (válaszkommentár)

Sir Thomas More: Szent vagy bűnös? (Válasz kommentár)

Hans Holbein művészete és vallási propaganda (Válasz kommentár)

1517 május elsejei zavargások: Honnan tudják a történészek, hogy mi történt? (Válasz kommentár)

(1) Barry Collett, Sebastian Giustinian: Oxford Dictionary of National Biography (2004-2014)

(2) Jasper Ridley, Henrik VIII (1984) 105. oldal

(3) Sebastian Giustinian, levél a velencei Signioryhoz (1517. április)

(4) Edward Hall, Anglia története (1548) 153-154

(5) Peter Ackroyd, Tudorok (2012) 19. oldal

(6) Jasper Ridley, Henrik VIII (1984) 105. oldal

(7) Jasper Ridley, Az államférfi és a fanatikus (1982) 78. oldal

(8) Edward Hall, Anglia története (1548) 155. oldal

(9) Sharon L. Jansen, Veszélyes beszéd és furcsa viselkedés: Nők és népi ellenállás VIII. Henrik reformjaival szemben (1996) 107. oldal

(10) Jasper Ridley, Henrik VIII (1984) 105. oldal

(11) Edward Hall, Anglia története (1548) 161. oldal

(12) Charles Wriothesley, naplóbejegyzés (1517. május)

(13) Jasper Ridley, Henrik VIII (1984) 106. oldal

(14) Sebastian Giustinian, levél a velencei Signioryhoz (1517. május)

(15) David Starkey, Hat feleség: Henrik királynői VIII (2003) 163. oldal

(16) Jasper Ridley, Henrik VIII (1984) 107. oldal

(17) Peter Ackroyd, Tudorok (2012) 19. oldal

(18) Francesco Chieregato, levél X. Leó pápához (1517. május 19.)

(19) Sharon L. Jansen, Veszélyes beszéd és furcsa viselkedés: Nők és népi ellenállás VIII. Henrik reformjaival szemben (1996) 107. oldal

(20) John Edward Bowle, Henrik VIII (1964) 78-79

(21) George Cavendish, Wolsey bíboros élete és halála (kb. 1558)

(22) Barry Collett, Sebastian Giustinian: Oxford Dictionary of National Biography (2004-2014)


Henrik, udvara és királynője kortárs számlája 1515 -ben

A legjobb módja annak, hogy bepillantást nyerjünk abba, milyen volt a Tudor udvarban, a korabeli levelek. Itt van egy levél a velencei nagykövet, Sebastian Giustinian nevében. - 1515 -ben VIII. Henrik még mindig boldog volt feleségével, Aragóniai Katalinnal, és lányuk, Mary még nem született.

Ez a levél elég hosszú volt, ezért darabokat vettem fel, hogy megosszam veletek és élvezzétek!

Sebastian Giustinian nevében íródott, aki 1515-1519 között velencei nagykövet volt Angliában, Alvise Foscakinak.

Bevezetés a királyba

“ …bementek egy szobába, ahol a király egy arany brokátos kendővel borított széknek dőlt, ugyanabból az anyagból készült párnával és nagy aranyozott karddal, egy aranyszövet lombkorona alatt, megemelt halommal. A király a Harisnyakötő lovagjába öltözött, ennek a rendnek ő a felettese, és nagyon költséges duplát viselt, amely felett ibolyaszín bársony köpeny volt, és nagyon hosszú, fehér szaténnal bélelt vonat. A fején hatalmas értékű, bíbor bársonyból készült, gazdag ékszerekkel díszített sapka volt, nyakában pedig egy nyakörvet viselt, amelyben sok drágakő volt, amelyek közül ő (Sagudino) soha nem látott hasonlót. ”

“A király rögtön a követek észlelésekor odalépett hozzájuk, és miután megengedte, hogy megcsókolják a kezét, a lehető legjobb akaratnyilatkozattal átölelte őket az aláíró felé. Ekkor csendet hirdettek, és Custustinianus elegáns latin szónoklatot mondott, amelyet mindenki, különösen a király, aki nagy figyelemmel hallgatta, hallgatta a latint és …A királynő jelen volt.

Henrik király 1520 körül

“A király személyes szépsége nagyon nagy, hiszen Foscarit kétségkívül testvére, Lord Frigyes tájékoztatta. Ezenkívül bátor, kiváló zenész, jól játszik a csembalón, korának és stációjának megfelelően tanult, és sok más adottsága és jó része is van. Két ilyen bíróságot és két olyan királyt, mint Franciaország és Anglia, egyetlen velencei nagykövet sem tanúskodott ezen 50 év alatt. ”

Katalin aragóniai királynő

Elkísérték a királynőt az országba, hogy találkozzanak a királlyal. Nagyon gazdagon öltözött, és 25 leánykáját fehér pálcákra szerelték, házakkal, egyformán, legszebb aranynyal hímzett, és ezek a lányok arany lámával átvágott ruhákat viseltek, nagyon költséges díszítéssel, és többen is részt vettek rajtuk. gyalogosok kiváló rendben. ”

Aragóniai Katalin 18. századi metszete 1515 körül

Zenei tehetségek

Greenwichbe érve a király misére ment, majd a nagyköveteknek privát közönsége volt. Aztán a király vacsorázni ment. Palotájában vacsoráztak a főnemességgel. Vacsora után bevitték őket olyan helyiségekbe, ahol számos orgona, csembaló (clavicimbani), furulyák és más hangszerek, ahol az elöljárók és nemesek összegyűltek, hogy lássák az akkor előkészítés alatt álló küzdelmet. A nagykövetek elmondták néhány ilyen nagyságosnak, hogy ő (Sagudino) jártas néhány ilyen hangszerben. Felkérték, hogy játsszon, és sokáig ezt tette, nagy figyelemmel hallgatva. A hallgatók között volt egy bresciai, akinek a király évente 300 dukátot ad a lantos játékért, és aki felvette hangszereit, és játszott vele néhány dolgot (Sagudino). Ezt követően két zenész, szintén a King ’s szolgálatában, orgonált, de nagyon rosszul tartották a rossz időt, az érintésük gyenge volt, és a kivitelezésük nem túl jó. A jelenlévő elöljárók azt mondták, hogy a király minden bizonnyal hallani akarja őt, amint őfelsége éjjel -nappal gyakorolja ezeket a hangszereket. Ezért azt kívánja, hogy Foscari küldjön neki néhány Zuane Maria ’ -es kompozíciót, akiket mindenki dicsér, és akiknek a zenéjét kérték, cserébe sajátjukat adják. Szeretne néhány új balladát is kapni.

16. század - Velence egy pasztorális koncertet ábrázol, amely harsonát, kukoricát, citromot, klavikordot, hegedűt és hegedűt tartalmaz Public Domain

Jousting

A verseny előkészületei véget értek, a király nagyon pompásan jelent meg. Az ő oldalán tíz nemes ült a fővárosi lovakon, mindegyik egyfajta házzal, nevezetesen aranyszövetből, megemelt halommal. A King ’ -es harci ló ugyanúgy kabarizálódott, és valójában úgy nézett ki, mint Szent György személyesen a hátán. Az ellenfél tíz másik nemesből állt, szintén gazdag választékban és jól felszerelve. Soha nem láttam ilyen látványt. Három órán keresztül vergődtek a trombita és a dob állandó hangja hallatán. A király mindenkit felülmúlt, sok lándzsát megborzongott, és legyőzte egyik ellenfelét. Nem számítottam arra, hogy ilyen pompát talál. A király a lehető legnagyobb erőfeszítéseket tett a nagykövetek érdekében, és különösen Pasqualigo miatt, aki ma visszatér Franciaországba, hogy elmondhassa Ferenc királynak, amit Angliában látott, és különösen őfelségének. #8216 saját bátorsága. A verseny után a nagykövetek meglátogatták a királynőt, akit Pasqualigo spanyolul szólt, amely nyelven őfelsége válaszolt. Inkább ronda, mint máskor, és várandósnak kell lennie, de udvarának leánykái jóképűek és pompás megjelenést kölcsönöznek.


Velence: A gonosz módszertana Előszó

Egyszer feltettem Lyndon LaRouche -nak egy kérdést, amin már évek óta gondolkodtam. Kérdeztem, hogy az Egyesült Államok több mint 200 éves fennállása alatt miért nem tudott nagyszerű művészeket, költőket és zeneszerzőket előállítani, mint Európát a tizenötödik századi olasz reneszánsz után? Miért nincs da Vincis, Schillers vagy Beethovens?

Válasza (lásd alább) nem az, amire számítottam. LaRouche azt állította, hogy a választ több száz éves múltra kell keresni, hogy megértsük az olasz Velence városállam egykor hatalmas birodalmát. Velencét és annak gonosz módszertanát tanulmányozva találtam meg a választ.

Ezután rámutatott abba az irányba, hogy hol tanulhatom meg a gonoszság metholodógiáját. Például azt mondta, hogy el kell olvasnom Christopher Marlowe, a nagy angol drámaíró műveit. Kifejezetten Marlowe -t idézte Dr. Faustus és A máltai zsidó, az utóbbi színdarab utolsó felvonására mutatva, mint Velence módszereit jellemző.

LaRouche azt is hangsúlyozta, hogy fontos elolvasni a tizenötödik, tizenhatodik és tizenhetedik századi velencei nagykövetek küldeményeit. A nagykövetek megbízatásaik végén hosszú összefoglalókat is írtak küldetéseikről, LaRouche szerint ezek a történelmi információk és nyomok "kincsesbányája".

Sok ilyen küldeményről és zárójelentésről másolatot szerezhettem. Valóban ezek voltak a legizgalmasabb történetek, amelyeket valaha olvastam. Ezek nem tudományos beszámolók az eseményekről, hanem a nagykövetek fogadó országainak helyszíni hírszerzési értékelései. Céljuk az volt, hogy a velencei vezetésnek eszközöket adjanak az ellenségeik elleni gazdasági, kulturális és katonai hadviselés stratégiáinak megfogalmazásához. Ez a cikk felhasznál néhány ilyen jelentést, és megpróbálja elmondani az olvasónak, mit tanultam a velenceiek gonosz módszertanáról.

Mi volt Velencében az, ami kiváltotta a kontinens vezető hatalmainak haragját és katonai erejét, egyesítve Európa általában vitás nemzeteit?

A tizenhatodik század elejére Velence a Nyugat kiemelkedő nemzetközi pénzügyi hatalma volt, uzsora, rabszolga-kereskedő és katonai rabló, jól megérdemelt tiszta gonosz hírnévvel. Több mint öt évszázada a velencei „politika” uralta a világpolitikát. Az Adriai -tenger partján, a lagúnákon fekvő kisvárosból a tizennegyedik század végére több mint másfél millió lakosú birodalommá nőtte ki magát. Velence birodalma a katonai erő és az álnokság kombinációjával épült fel. 1202 -ben a velencei manipulációk okozták a negyedik keresztes hadjárat néven ismertté vált útvonalat. Ahelyett, hogy felszabadították volna a Szentföldet a hitetlenektől, a töröktől, a keresztesek sohasem érték el céljukat, hanem végül keresztény városokat zsákmányoltak Velencébe.

Velence megtanulta a leckét abból, hogy a Cambrai Liga pusztított. A Ligát követő évek a politikájának elmélkedése és átformálása voltak. Tudta, hogy a nemzetek ilyen szövetsége ellene soha többé nem fordulhat elő. Negyed évszázada, amióta portugálok 1486-ban felfedezték az afrikai Jóreménység-fok körüli kereskedelmi útvonalat, Velence látta, hogy az Ázsia kapujaként kezd elsorvadni a helyzete. Az olyan híres velencei felfedezők, mint Marco Polo 200 évvel korábban, őt tették a világ kereskedelmi központjává, de az afrikai tengeri útvonal felfedezésével a kereskedelmi központok északra irányultak, mint például Antwerpen.

Miután közel megsemmisítették a Cambrai Ligát, fiatal velencei nemesek egy csoportja a Padovai Egyetemről a bencések rendjébe, a kamaldai szerzetesek kolostorába ment. Itt, elszigetelt sejtjeikben, remetéként élve dolgozták ki a radikális protestantizmussá váló teológiai tanokat. Velence ügynökeit ezután bevetnék, hogy belülről felforgassa a katolikus egyházat, és kívülről létrehozza az egyházellenes protestáns mozgalmakat. Az eredmény a harmincéves háború lenne, amely Európa kontinensét pusztítja el.


Négy év VIII. Henrik udvarában. Válogatás küldeményekről, amelyeket Sebastian Giustinian velencei nagykövet írt, és Velence aláírójának címezett, 1515. január 12 -től július 15 -ig, két kötetben, 2. kötet. én

Ez a tétel az Indiából és Indiából származó könyvek, hang-, video- és egyéb anyagok könyvtárának része, amelyet a Public Resource gondoz. Ennek a könyvtárnak az a célja, hogy segítse az indiai diákokat és az élethosszig tartó tanulókat az oktatás megszerzésében, hogy javítsák helyzetüket és lehetőségeiket, és biztosítsák maguknak és másoknak az igazságosságot, a társadalmi, gazdasági és politikai.

Ezt a könyvtárat nem kereskedelmi célokra tették közzé, és megkönnyíti az akadémiai és kutatási anyagok tisztességes használatát magán használatra, beleértve a kutatást, a munka vagy más művek kritikáját és áttekintését, valamint a tanárok és a diákok reprodukcióját az oktatás során. Ezen anyagok nagy része vagy nem, vagy nem érhető el az indiai könyvtárakban, különösen néhány szegényebb államban, és ez a gyűjtemény a tudáshoz való hozzáférés jelentős hiányosságát igyekszik pótolni.

További gyűjteményekért és további információkért keresse fel a Bharat Ek Khoj oldalt. Jai Gyan!


Négy év VIII. Henrik udvarában. Válogatás küldeményekről, amelyeket Sebastian Giustinian velencei nagykövet írt, és Velence aláírásának címezte, 1515. január 12. és 1519. július 26. között, két kötetben, 2. kötet. II

Ez a tétel az Indiából és Indiából származó könyvek, hang-, video- és egyéb anyagok könyvtárának része, amelyet a Public Resource gondoz. Ennek a könyvtárnak az a célja, hogy segítse az indiai diákokat és az élethosszig tartó tanulókat az oktatás megszerzésében, hogy javítsák helyzetüket és lehetőségeiket, és biztosítsák maguknak és másoknak az igazságosságot, a társadalmi, gazdasági és politikai.

Ezt a könyvtárat nem kereskedelmi célokra tették közzé, és megkönnyíti az akadémiai és kutatási anyagok tisztességes használatát magán használatra, beleértve a kutatást, a munka vagy más művek kritikáját és áttekintését, valamint a tanárok és a diákok reprodukcióját az oktatás során. Ezen anyagok nagy része vagy nem, vagy nem érhető el az indiai könyvtárakban, különösen néhány szegényebb államban, és ez a gyűjtemény a tudáshoz való hozzáférés jelentős hiányosságát igyekszik pótolni.

További gyűjteményekért és további információkért keresse fel a Bharat Ek Khoj oldalt. Jai Gyan!


Négy év VIII. Henrik udvarában

Válogatott küldemények Sebastian Giustinian velencei nagykövet írta, és Velence aláírójának címezte, 1515. január 12 -től 1519. július 26 -ig.

Négy év VIII. Henrik udvarában

Válogatott küldemények Sebastian Giustinian velencei nagykövet írta, és Velence aláírójának címezte, 1515. január 12 -től 1519. július 26 -ig.

Henrik uralkodásának levelei és iratai, külföldi és belföldi

A nyilvános nyilvántartási hivatalban, a British Museumban és másutt Angliában őrzik

Henrik uralkodásának külföldi és belföldi levelei és iratai VIII

A nyilvános nyilvántartási hivatalban, a British Museumban és másutt Angliában őrzik

Henrik uralkodásának levelei és iratai, külföldi és belföldi

A nyilvános nyilvántartási hivatalban, a British Museumban és másutt Angliában őrzik

Henrik uralkodásának levelei és iratai, külföldi és belföldi

A nyilvános nyilvántartási hivatalban, a British Museumban és másutt Angliában őrzik

Henrik uralkodásának levelei és iratai, külföldi és belföldi

A nyilvános nyilvántartási hivatalban, a British Museumban és másutt Angliában őrzik

Henrik uralkodásának levelei és iratai, külföldi és belföldi

A nyilvános nyilvántartási hivatalban, a British Museumban és másutt Angliában őrzik

Henrik uralkodásának levelei és iratai, külföldi és belföldi

A nyilvános nyilvántartási hivatalban, a British Museumban és másutt Angliában őrzik

Henrik uralkodásának levelei és iratai, külföldi és belföldi

A nyilvános nyilvántartási hivatalban, a British Museumban és másutt Angliában őrzik


1519 ősz: Buckingham hercege

Henrik király kezdettől fogva bizalmatlan volt Angliában és az rsquos nagynemesekben, folytatva apja és rsquos politikáját, miszerint új embereket nevezett ki minisztereivé szerény háttérből. Módszeresen ugyanúgy csökkentette a mágnások és rsquo befolyását, mint VII. Henrik, kizárva őket minden valódi hatalomból, miközben nagy alkalmakkor úgy parádézta őket, mintha udvari bútorok lennének. Apjához hasonlóan titokban félt, hogy valami nagy nemes hirtelen felkelhet ellene, és újraélesztheti a Rózsák háborúját, vagy legalábbis megpróbálhatja elfoglalni a trónt, ha fiatalon meghal.

Még mindig abban a reményben, hogy Katalin királyné fiút és örököst fog szülni neki, nem hagyhatta figyelmen kívül azokat az aggasztó pletykákat, amelyek a csecsemőkirály fenyegetéséről szólnak a Határtól északra. 1515-ben Albany hercege visszatért Franciaország száműzetéséből, hogy kétéves unokatestvére, James V. skót regentje legyen. Sokan megijedtek a kilátástól, tudva, mennyire erős a hatalomvágy-mondja rsquo Vergil. Mivel a herceg James király és rsquos véréből származott, és ha meghal, örökölné a birodalmat, úgy tűnt, hogy fennáll a valódi kockázat, hogy az uralkodási vágy vezérelheti a gyermek és az rsquos halálát. & rsquo Az egyik skót nemes figyelmeztette a királynőt, hogy a kis király és rsquos az élet veszélyben volt, miután egy olyan férfi gondozásába került, aki kétségbeesetten akarta a trónt, és birkát bízott egy farkasra. 1 Bár valójában a herceg kiváló régensnek bizonyult, a skót királynő VIII. Henrik és rsquos nővére volt, és a király tisztában volt aggodalmával. Kényelmetlen emlékeztető volt arra, hogy mennyire sérülékeny lehet egy fia, aki hasonló helyzetben van.

Minden kétséget kizáróan Anglia és rsquos vezető mágnása volt a megfelelő magas és hatalmas herceg, Edward, Buckingham hercege, Hereford grófja, Stafford és Northampton & rsquo. Edward Stafford (vagy Bohun, az általa preferált vezetéknév) 1478 -ban született, és amikor apja és rsquos lázadása III. Miután Bosworth címét és birtokait visszaállították neki, de míg VII. Henrik nagy ünnepélyes tisztségekre nevezte ki, és állami alkalmakkor nagy tekintélyt kapott, szándékosan kizárták minden politikai hatalomból.

1513 -ig a birodalom egyetlen túlélő hercege és a legnagyobb földbirtokos az egész országban, akinek birtoka 24 kerületben (12 vár és 124 uradalom volt), Buckingham örökös angol főparancsnok volt, Bohun elődeitől örökölt tisztsége. elméletben a király & rsquos hadsereg főparancsnokává tette. Apját lefejezték, amiért III. Richárd ellen fellázadt, nagyapját és dédapját pedig megölték a csatában. Számos férfi származik, akik Hódító Vilmos és rsquos oldalán harcoltak Hastingsben, a kisebb korszakok öröklőjeként, akiknek a címeit nem fáradozta használni, ez a mágnás óriás pachyderm megtestesítette a régi nemességet. Egy ilyen embert aligha kellett volna túlrajzolni egy Tudornak, annak ellenére, hogy Tudor volt a koronás és felkent uralkodója, és a király is tudta ezt.

Előfordulhat, hogy Edward Staffordnak nem volt Yorkista vére, de minden bizonnyal Plantagenet -vérrel rendelkezett, mivel III. Edwardtól származott a női vonalon keresztül, Edward & rsquos ötödik fia, Gloucester hercege örökösétől. His claim to the throne was as good as the king&rsquos. The men at the secret conference in Calais in 1504 had seen him as the most likely successor to Henry VII, and after Queen Katherine&rsquos failure to produce a son he was regarded throughout Europe as the most likely successor to Henry VIII. In 1519 the Venetian ambassador, Sebastian Giustinian, reported that &lsquoshould the King die without male heirs, the Duke could easily get the crown&rsquo. 2 Henry was well aware of such gossip.

In 1510, while Queen Katherine was pregnant, the king strayed. His reputed mistress was Lady FitzWalter, the former Lady Elizabeth Stafford, who was Buckingham&rsquos sister. 3 To avert suspicion from Henry one of his courtiers, Sir William Compton, pretended to pursue her. A lady-in-waiting was so outraged that she explained the situation to the duke, who shortly afterwards found Sir William in his sister&rsquos apartments. Furious, he snarled, &lsquoWomen of the Stafford family are no game for Comptons, no, nor for Tudors either.&rsquo It was a blunt reminder that in his eyes the Tudors were parvenus. Shortly after the ensuing recriminations, the king angrily rebuked Buckingham, who left court. Lady FitzWalter&rsquos husband dragged her away for a spell in a convent, which suggests that he believed she had been unfaithful. But Henry appeared to forget the incident. 4

Stafford lived with staggering opulence and display, never going on a journey without a &lsquotravelling household&rsquo of sixty horsemen. His full household numbered between 130 and 150, all of whom ate and lodged at his expense. On the feast of the Epiphany 1508 he had given dinner to no less than 459 people, and he often entertained on a similarly sumptuous a scale. He dressed in priceless silks, velvets and furs (including Russian sables), and in cloth of gold or silver, sewn with a multitude of little family badges in gold, notably the Stafford knots and the Bohun swans and antelopes and the Bohun motto, &lsquoGod and the Swann&rsquo.

For many years Stafford had been building a new castle-palace with two courtyards at Thornbury in Gloucestershire. Although never completed, enough remains to give us some idea of how splendid he intended it to be, especially the large and beautiful oriel windows. It had a garden with a huge orchard criss-crossed by alleys, with summerhouses in the trees, thirteen fishponds and a park containing 700 deer. While intended to be defensible against troops without artillery, it was very much a great house as well as a castle, with large, luxurious rooms. Much of what survives is where the duke and his wife, Alianore Percy, daughter of the fourth Earl of Northumberland, spent most of their time, with the duchess&rsquos apartments on the ground floor.

Thornbury was merely one of Stafford&rsquos palatial residences, and others he used most included Bletchingley in Surrey, Penshurst in Kent and Newport in Monmouthshire. He also owned the castles of Tunbridge in Kent, Kimbolton in Huntingdonshire, Maxstoke in Warwickshire, Stafford in Staffordshire, and Brecon in Wales (where he was Prince of Brecknock). His London &lsquoinn&rsquo or mansion was the Red Rose, near the church of St Lawrence, Pultney, just off Candlewick Street. During the summer of 1519 King Henry, together with the entire court, spent several days as his guests at Penshurst. (This is the only one of the duke&rsquos houses that still conveys something of his magnificence.)

The duke was not without some good qualities. He got on well with many of his kindred. After his son married Ursula Pole, the Countess of Salisbury&rsquos daughter, her brothers spent so much time with Buckingham that they were mistaken for his nephews. He was genuinely religious, an admirer of the Carthusians, and at their behest he paid the expenses of a boy at Oxford who wanted to become a priest. 5 Despite his litigiousness he had a sense of justice &ndash we know that he had been deeply shocked by the Earl of Warwick&rsquos execution. And, as he would one day prove, he also possessed both dignity and courage.

On the other hand, he was a difficult man, not merely proud and hot-tempered but aggressive and revengeful, always at law over some dispute. A contemporarary portrait shows a heavy, unmistakeably obstinate face. He was constantly falling out with his own household, sometimes arresting and imprisoning them illegally, confiscating their goods and chattels, instituting nearly fifty court cases against former employees. 6 He suspected everybody of trying to cheat him, possibly because he knew he was running seriously into debt his estates had been badly run for generations. By the end of his career he was being forced to sell large amounts of land.

Buckingham quarrelled as much with equals as he did with servants. In a legal battle over an adjoining estate at Thornbury, he stated that Lord Berkeley&rsquos wife was a witch and that Berkeley would end up feeding pigs, the job for which he was best fitted, adding that his lordship&rsquos only other qualities were greed and coveting what did not belong to him. 7 During a long-running feud &ndash as usual, over land &ndash with Thomas Lucas, a former solicitor general, he sued for libel, alleging that Lucas had declared &lsquohe set not by the Duke two pins&rsquo and that Buckingham &lsquohad no more conscience than a dog&rsquo. Although the duke won the case, he was awarded a derisive £40 out of the £1,000 he had claimed in damages. 8

As a landlord he was notably harsh, ruthless over rents and a relentless &lsquoencloser&rsquo of land &ndash at Thornbury alone a thousand acres &ndash which involved the destruction of dozens of little farms and reduced the farmers to beggary. Wherever possible he brought back serfdom: his officials methodically investigated his tenants&rsquo ancestry, reclaiming them as &lsquobond men&rsquo if their forebears had been serfs and enforcing the old, feudal bond service. In Wales, where because of years of neglect his estates were in chaos and rents seldom paid, such measures provoked armed resistance.

Henry had felt uneasy about him for a long time. In 1513 he created his friend Charles Brandon Duke of Suffolk, partly to stress that the de la Poles had forfeited their duchy, but also to deprive Buckingham of his status as England&rsquos only duke. The king began to worry increasingly about Buckingham&rsquos wealth, power and royal blood, a worry that was fuelled by his own lack of a son. For Warwick&rsquos curse struck again and again. Apart from a daughter Princess Mary, born in 1516, all his children by Katherine of Aragon died in early infancy and the man most likely to succeed him was Buckingham. Henry&rsquos worries were understood only too well by his new minister, Thomas Wolsey.

Keen on enjoying himself, disliking the drudgery of administration, the king entrusted the affairs of state to Wolsey. The architect of Henry&rsquos splendid victory in France, Wolsey had been appointed almoner (chief chaplain) in 1509, although he did not become a member of the council for another two years. &lsquoA fine looking man, he is very learned, unusually persuasive, exceptionally able and quite inexhaustible,&rsquo reported the Venetian envoy. 9 The last of England&rsquos great ecclesiastical statesmen, a superb administrator and diplomat, Wolsey made himself indispens able, and in 1515 he became Lord Chancellor. During the same year &ndash already Archbishop of York, Bishop of Lincoln and Tournai &ndash he was created a cardinal at Henry&rsquos request.

Although humbly born (the son of an Ipswich butcher), he was unpleasantly arrogant with all save his king and queen. Skelton conveys his bullying manner in the law courts:


The Physical Decline of Henry VIII by Sarah Bryson

When Henry VIII came to the throne in 1509 he was just shy of his 18th birthday. He was tall, robust, handsome and athletic. Yet when the infamous King died on 28th January 1547 he weighed about 178kg and had a waist measurement of 52 inches and a chest measurement of about 53 inches. So how did this decline in Henry VIII's physical appearance happen?

As a young man, Henry VIII was considered to be the most handsome prince in Europe. He was tall, standing at six foot two which was taller than the average man of the time. He was broad of shoulder, with strong muscular arms and legs, and had striking red/gold hair. It is said that rather than looking like his father, he resembled his grandfather the late Edward IV. In the armoury of the Tower of London is a suit of armour that Henry wore in 1514. The king's measurements show that he had a waist of 35 inches and a chest of 42 inches, confirming that Henry was a well-proportioned, well-built young man.

In 1519, when Henry VIII was just twenty-eight years of age, the Venetian Ambassador Sebastian Giustinian visited the English court. He had the honour of seeing Henry VIII and recorded that he was "extremely handsome nature could not have done more for him. He had a beard which looks like gold and a complexion as delicate and far as a woman's" (Fraser, p. 66). He also stated that it was the "prettiest thing in the world to see the King playing tennis, his fair skin glowing through a shirt of the finest texture".

Henry was a passionate sportsman and had what seemed to be a never-ending flow of energy. He loved to be out-and-about and hated being bogged down by council meetings and paper work. That side of kingship Henry left to his right-hand man Cardinal Wolsey. Henry was passionate about hunting and it is said that he would wear out several horses in a single day of hunting! He also enjoyed a range of sports and pastimes, including tennis, wrestling, archery, masquerades, dancing and music. He was also extremely passionate about tilting and jousting, and was reported to be one of the best jousters in England. Jousting in itself is an extraordinary dangerous sport which required a great deal of physical strength, coordination, and skill.

Henry VIII also knew how to dress to impress. The King adorned himself in fine clothing and jewels appearing every the image of a magnificent King.

Over the years, Henry VIII suffered a series of illnesses and injuries which slowly changed him from athletic and robust to the overweight, bloated, tyrannical king that many recall today. Not even fine clothing and jewels could hide the physical weight and bodily troubles the King was suffering. Below is a list of the major injuries that Henry suffered throughout his life:

 • Age 23: Catches Smallpox but recovers.
 • Age 30: Catches Malaria, recovers but continues to suffer bouts throughout his life.
 • Age 33: Jousting accident, forgets to put the visor down and his hit in the head above right eye with a lance (The Duke of Suffolk was Henry’s jousting partner) After this he suffers from terrible migraines.
 • Age 36: Suffers a painful wrenched foot during a tennis match.
 • Age 36: Varicose ulcers, caught by tight garters.
 • Age 45: Jousting accident: Falls from horse, is squashed by the weight of his armour, the horse falling on him and the weight of his horses armour. He is unconscious for two hours. May have caused frontal lobe damage and seriously worsened the ulcers upon his legs.
 • Later years: Starts to gain a great deal of weight, overeat, does not eat a balanced diet. Becomes obese and may have had type two diabetes and raised blood pressure.

One of the main conditions that Henry VIII suffered from was varicose ulcers. Over the years, the ulcers in Henry's legs grew worse. They were kept open and weeping, and were therefore constantly susceptible to infection, which could cause the ulcers to become very, very smelly. In 1536, Henry fell from his horse in a jousting accident and was unconscious for two hours. It is thought that he was crushed by the weight of his armour and horse, and that this pressure worsened the ulcers in his legs. His bad legs meant that he was increasingly unable to participate in exercise and sports. Towards the end of his life, Henry had to be carried about in a chair as the pain in his legs was simply too great. He started to binge eat and was often constipated and suffered from terrible mood swings.

Henry VIII after Holbein - based on the Whitehall Mural of 1536-7.

It is also possible that due to his heavy weight, poor diet and lack of exercise, Henry VIII may have had very poor circulation. His heart would have grown very large and would have had to pump very hard to try to circulate the blood around his body. His liver would have become very fatty and he probably would have had high blood pressure and possibly type two diabetes. In his book Young Henry: The Rise of Henry VIII, Robert Hutchinson suggests that Henry VIII may have suffered from Cushing's Syndrome. This is a rare endocrine abnormality that causes increased weight to the torso and neck, weakening of the bones, and diabetes. In some rare cases, it can even cause mental issues such as paranoia and even impotence. Whether Henry suffered from this is inconclusive as his remains have not been examined or tested.

What is known is that it was a series of unfortunate accidents and the onset of worries and troubles that caused Henry VIII's slow decline in physical health. The varicose ulcers on his legs were one of the main reasons that the King could not participate as actively in hunting and sports as he used to. It is said in his later years instead of riding in the hunt the King would have deer herded towards him so he could stand and shoot. Even with his weight the King still managed to have fun! It is sad that for most of his life Henry VIII was a tall, handsome, athletic young man, the most handsome Prince in Europe, yet he is only remembered for the overweight, ill King that he became.

If you're interested in reading more on Henry VIII's health, keep an eye out for Kyra Kramer's book Henry VIII's Health: In a Nutshell which will be coming out very soon.


Catalogue

Download formats
Catalogue Persistent Identifier
APA Citation

Giustiniani, Sebastiano. & Brown, Rawdon Lubbock. (1854). Four years at the court of Henry VIII : selection of despatches written by the Venetian ambassador, Sebastian Giustinian, and addressed to the Signory of Venice, January 12th 1515, to July 26th 1519. London : Smith, Elder

MLA Citation

Giustiniani, Sebastiano. and Brown, Rawdon Lubbock. Four years at the court of Henry VIII : selection of despatches written by the Venetian ambassador, Sebastian Giustinian, and addressed to the Signory of Venice, January 12th 1515, to July 26th 1519 / translated by Rawdon Brown Smith, Elder London 1854

Australian/Harvard Citation

Giustiniani, Sebastiano. & Brown, Rawdon Lubbock. 1854, Four years at the court of Henry VIII : selection of despatches written by the Venetian ambassador, Sebastian Giustinian, and addressed to the Signory of Venice, January 12th 1515, to July 26th 1519 / translated by Rawdon Brown Smith, Elder London

Wikipedia Citation
Four years at the court of Henry VIII : selection of despatches written by the Venetian ambassador, Sebastian Giustinian, and addressed to the Signory of Venice, January 12th 1515, to July 26th 1519 / translated by Rawdon Brown

Includes bibliographical references and index.

000 01210cam a2200301 a 4500
001 434506
005 20180901094110.0
008 901023s1854 enk b 001 0aeng d
010 |a03008648
019 1 |a8821731
035 |9(AuCNLDY)1848583
035 |a434506
040 |aVSJ |beng |cVSJ |dVSJ
041 1 |aeng |hund
043 |ae-it--- |ae-uk---
050 0 0 |aDA331 |b.G5
082 0 4 |a942.05/2/0924 |220
100 1 |aGiustiniani, Sebastiano, |d1460-1543.
245 1 0 |aFour years at the court of Henry VIII : |bselection of despatches written by the Venetian ambassador, Sebastian Giustinian, and addressed to the Signory of Venice, January 12th 1515, to July 26th 1519 / |ctranslated by Rawdon Brown.
260 |aLondon : |bSmith, Elder, |c1854.
300 |a2 v. |c20 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
600 0 0 |aHenry |bVIII, |cKing of England, |d1491-1547 |xRelations with courts and courtiers.
651 0 |aGreat Britain |xHistory |yHenry VIII, 1509-1547 |xForrások.
651 0 |aGreat Britain |xKülföldi kapcsolatok |zOlaszország |zVenice.
651 0 |aVenice (Italy) |xKülföldi kapcsolatok |zGreat Britain.
700 1 |aBrown, Rawdon Lubbock, |d1803-1883,.
984 |aANL |c942.052 GUI

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

Need Help?

Similar Items

 • Calendar of state papers and manuscripts, relating to English affairs existing in the archives and colle.
 • Ayutthaya : Venice of the East / Derick Garnier
 • Ambassador from Venice : Pietro Pasqualigo in Lisbon, 1501
 • Henry VIII and his court
 • Venice, Austria, and the Turks in the seventeenth century / Kenneth M. Setton

A Historically Informed Approach To Music In Times Of Pandemic

by Christopher Macklin, March 20, 2020 Caravaggio’s ‘The Lute Player’ (ca.1596–97). (Wikimedia Commons)

Checking the news each day with the unfolding of the novel coronavirus (COVID-19) pandemic is to invite feeling like we are living in times both frighteningly unprecedented and eerily familiar. Many articles have referenced the 1918 flu pandemic as a benchmark comparison for the current outbreak and even the Black Death, which for so long seemed an impossibly distant landmark of a pre-antibiotic age, has abruptly become topical. Commentators have discussed with approval how medieval quarantines foreshadow modern “social distancing” as a means of contagion control, and scented hand sanitizer and N95 face masks have supplanted the burning rushes and beak-billed plague-doctor masks sought out for protection by frightened people with means.

In the medieval and early modern period, just as now, the effect of the pandemic on artists and musicians has been severe, as moratoria on public gatherings and restrictions on travel sought to disrupt the transmission of disease by isolating the healthy as well as the sick. Indeed, one of the major distinguishing characteristics of an epidemic or pandemic, as distinct from other sickness or disease, is the way that epidemics sicken and tear at the entire fabric of the body politic, the connections and capillaries that had once nourished the far-flung members of the social body with exchanges of ideas and energy now a vector of sickness and fear.

Bruegel’s ‘The Triumph of Death’ (c. 1562), with a troubadour playing lute and woman singing at bottom right.

Music is a powerful mirror for these concerns, as the dominant theoretical and theological paradigms framing the value of music in the Western tradition have long emphasized it as a physical manifestation of order and community, both of which are directly undermined by epidemics. During the Black Death, formerly harmonious arrangements of people as well as sounds became morbidly disordered and cacophonous. One of the most famous chroniclers of the epidemic, Gabriel de Mussis, described how in the face of the plague, care of social bonds were forgotten, as people ignored the “piteous voices of the sick” (vox flebilis infirmantis) even as they piteously cried for any kind of help, while after they died “no prayer, trumpet or bell summoned friends and neighbours to the funeral, nor was mass performed.” In the Tuscan community of Pistoia in May 1348, the sound of bells had ceased to evoke positive thoughts of calling the faithful to prayer and instead had become associated entirely with funerals and death, leading the municipal government to pass laws banning the ringing of bells, loud laments, and gatherings of anyone beyond the deceased’s kinfolk for mourning.

However, through more than 15 years of studying music and music-making in times of pestilence, I ultimately have been most struck by the importance of music and its power to define and maintain those capillaries of nourishing connection, far more than I have by any dirges or fears of collapse. My own research into music during the Black Death began as a macabre exercise in programming for a vocal ensemble, and, to be sure, there are musical settings that evoke the loss and uncertainty that touched countless communities as waves of plague cycled through Europe. The composer Jacob Obrecht died after contracting the plague in an epidemic raging in the city of Ferrara in the summer of 1505, where he had replaced Josquin as master of the court chapel of Ercole d’Este, the Duke of Ferrara, and a setting of the Introit for the “Mass for the avoidance of death” (Missa pro mortalitate evitanda, sometimes labeled as a “Missa contra pestem” against plague) by Philippe Verdelot is based on the tenor of Obrecht’s penitential motet Parce domine.

Guillaume de Machaut meditating in ‘Le Jugement du Roi de Navarre’ (c. 1380-1395).

However, such pieces are few and far between, and outside of a few corpora of motets dedicated to saints who acquired a particular reputation for healing — such as the Virgin Mary, St. Sebastian, or (later) St. Roche — there is very little of the music of the 14th through 16th centuries that is overtly “pestilential.” We may do well to consider the example of Guillaume de Machaut, who lived through the Black Death and by his own admission was powerfully affected by it: The beginning of his lengthy narrative poem (aka dit) Le Jugement du Roi de Navarre is taken up with a discussion of the devastation of the pestilence and how Machaut shut himself up in his house for months to avoid taking sick. Yet in looking at all of Machaut’s vast musical output, there is nothing providing clues (textual or otherwise) that link it to the plague’s passage.

Does this mean that Machaut spent the epidemic in fearful silence? Likely not, as he says in the prologue to his complete works that “Music is a science which asks that one laugh, and sing, and dance. It does not care for melancholy, nor for the man who is melancholy.” The avoidance of melancholy was something with direct physical relevance, as according to Galenic medical theory an overabundance of black bile led both to sadness and to illnesses such as plague, so to remain in good health, it was important to remain “sanguine” by engaging in activities that counterbalanced melancholy and promoted red blood.

Very often, music as well as other pursuits such as literature and horticulture played an important role in these regimens, as scholars like Remi Chiu and Glending Olson have elucidated in communities from the 14th through 17th centuries. Tommaso del Garbo, a 14th-century professor of medicine in Perugia and Bologna, advised his patients in his treatise Contra alla peste to:

not occupy your mind with death, passion, or anything likely to sadden or grieve you, but give your thoughts over to delightful and pleasing things. Associate with happy and carefree people and avoid all melancholy. Spend your time in your house, but not with too many people, and at your leisure in gardens with fragrant plants, vines, and willows, when they are flowering… And make use of songs and minstrelsy and other pleasurable tales without tiring yourselves out, and all the delightful things that bring anyone comfort.

Music was not a luxury in times of epidemic uncertainty, it was a necessity. Letters from the 16th-century diplomat Sebastian Giustinian indicate that when fear of the plague prompted King Henry VII to dismiss his entire court and to remain in quarantine at Windsor, the only people who remained with him were his physician, his three favorite gentlemen, and the Italian organ virtuoso Dionisio Memo. Given that Memo’s relationship to the court in other records is described purely on the basis of his musical ability, the assumption must be that he was retained in this capacity, and that, in other words, during a plague epidemic so deadly that the English court was dissolved, a musician was among the people the reigning monarch felt he could not do without.

Procession of St. Gregory from ‘Très Riches Heures du Duc de Berry’ (c. 1412-1416).

These records have particular resonance once again in our own time, as communities across the globe have found music indispensable in negotiating a world filled with “social distancing” and imperatives to withdraw from each other. In the 17th century, the chronicler Paolo Bisciola noted that in Milan, as the numbers of cases of plague began to mount, the authorities banned the practice of singing the litanies in public “so as not to allow the congregations to provide it [the epidemic] more fuel. The orations did not stop, however, because each person stood in his house at the window or door and made them from there…Just think, in walking around Milan, one heard nothing but song, veneration of God, and supplication to the saints, such that one almost wished for these tribulations to last longer.” In the 21st century, online sharing of a recording of people under quarantine in Siena singing a folk song together from their apartments across an empty street has led to people and groups finding ever more creative ways to bring people together through music while apart, ranging from streamed “house concerts” by artists whose performances and tours have been canceled to virtual “couch choirs” allowing people to sing together with others via Skype and Zoom.

For me, one of the most powerful and evocative things about early music and its performance in the present is that it rewards the combination of scholarly rigor and artistic intuition and bravery. It asks us to view a piece of music not just with the lenses of what we were taught and of our immediate experience, but also to use our explorations of the past to imagine alternative possibilities and recognize how the smallest marking or absence of marking gives us, as artists, many more choices than we would have thought possible without the research. Performing early music mindfully is to embrace both our connection to the past and our independence from it, and to view entire generations not just of musicians, but also painters, philosophers, architects, scientists, and doctors as collaborators in making bridges among the communities we care about. And if the past is any indication, the bonds formed by using those skills will last far longer than any outbreak.

Christopher Macklin served on the faculties of Music and Medieval Studies at Mercer University and the University of Illinois at Urbana-Champaign. His research focusing on music during the Black Death and times of epidemic stress has been published in journals including Early Music History és Plainsong & Medieval Music, with presentations at national and international meetings of the American Musicological Society, the Leeds International Medieval Congress (IMC), and the International Congress on Medieval Studies in Kalamazoo, MI.


Nézd meg a videót: Sebastijan u0026 Dzefrina - ka ove mi mangli2011-2012