Miért tartalmazza az Alkotmány a Bill of Rights -ot?

Miért tartalmazza az Alkotmány a Bill of Rights -ot?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

A szólás-, vallás- és sajtószabadság. Az összeszerelés, a fegyverviselés és a megfelelő eljárás joga. Ez csak néhány az első 10 módosításból, amelyek a Jogi Törvényt alkotják. De nem szerepeltek az eredeti amerikai alkotmányban, és James Madisont, a törvényjavaslat fő megfogalmazóját meg kellett győzni arról, hogy az ország legfőbb törvényébe tartoznak.

Madison valójában valaha a Bill of Rights legfőbb ellenfele volt. Könyvében, Az eskü és a Hivatal: Útmutató az alkotmányhoz a jövőbeli elnökök számára, Corey Brettschneider, a Brown Egyetem politológusprofesszora azt írja, hogy amikor az alapító apa 1788 -ban Virginia állam jelöltjeként indult a kongresszusért folyó versenyre, az a kérdés, hogy Amerikának szüksége van -e Bill of Rights -ra, az volt a domináns kampánykérdés. George Mason, egy virginiai társ nem volt hajlandó aláírni az alkotmányt Bill of Rights nélkül. De Madison azzal érvelt, hogy felesleges, és talán káros is.

Az érvelése? „Madison úgy érezhette magát, mint egy mesterszakács, aki azt nézi, hogy a patrónus ketchupot önt a tökéletesen főzött pecsenyéjére” - írja Brettschneider. „Az alkotmányt megalkotó munkáját annyira alaposnak tartotta, hogy nem volt mit módosítani: az I. cikk korlátozta a kongresszus hatáskörét, a II. Cikk pedig az elnököt. A Bill of Rights a legjobb esetben is felesleges volt, a legrosszabb esetben pedig veszélyes. ”

BŐVEBBEN: 8 alapító atya és hogyan segítettek a nemzet alakításában

Madison és sok alkotó aggódott amiatt is, hogy a jogok kifejezett garanciája túl korlátozó lenne - teszi hozzá Brettschneider.

„Úgy vélték, hogy az új Alkotmány felépítése önmagában korlátokat szab a kormánynak, ezért aggódtak amiatt, hogy egyes jogok felsorolásával a kormány azt gondolhatja, hogy bármire képes, amire kifejezetten nem tilos” - mondja.

A Virginians azonban nem bízott abban, hogy az I. és a II. Cikk védi jogaikat, és Brettschneider szerint ilyen törvényjavaslatot követeltek. Madison, részben a politikai túlélés érdekében, végül kampányt indított a Bill of Rights bevezetéséért, és megnyerte megválasztását James Monroe ellen.

Tony Williams, a Bill of Rights Institute főmunkatársa szerint Thomas Jefferson Párizsból írt levélsorozaton keresztül segített rávenni Madisont, hogy meggondolja magát.

„A jogok törvényjavaslata az, ami a népnek joga van a föld bármely kormányával szemben, általános vagy különleges, és amit egyetlen kormány sem tagadhat meg, vagy nem támaszkodhat a következtetésre” - írta Jefferson Madisonnak 1787. december 20 -i levelében.

De ami ennél is fontosabb, mondja Williams, Madison az első kongresszuson egy törvényjavaslat javaslatával akarta elfojtani a föderációellenesek ellenállását az új kormánnyal szemben.

„A föderalisták a ratifikációs vita során is ígértek jogokat védő módosításokat a föderalisták ellen, és ezt az ígéretét teljesíteni akarta”-mondja.

Madison, akinek feladata az új módosítások megírása, néhány aggodalmával foglalkozott, ideértve a kilencedik módosítást, amely szerint a jogok nem korlátozódnak az Alkotmányban felsoroltakra, és a 10. módosítás, amely a szövetségi kormány hatásköreit a kifejezetten az Európai Parlamentben biztosított jogokra korlátozza. Alkotmány és annak módosításai.

„A Bill of Rights fontos állítások az egyén természetes és polgári jogairól, a kritikus kilencedik módosítás pedig arra emlékeztet, hogy az embereknek más jogaik is vannak, amelyek nem szerepelnek az első nyolc módosításban” - mondja Williams.

Madason a Mason Virginia -i Jognyilatkozatára, valamint a brit Magna Cartára és más dokumentumokra támaszkodva Madison 1789. június 8 -án vezette be a Kongresszuson a Jogi Törvényt, és azt 1791. december 15 -én ratifikálták.

Brettschneider szerint a demokráciáról gyakran azt gondolják, hogy többségi uralmat jelent, de a Jogi Törvény sok olyan garanciát tartalmaz a kisebbségi jogokra, amelyek ugyanúgy szükségesek az önkormányzat számára.

„Az első módosítás a szólásszabadsághoz való jog azt jelenti, hogy a polgárok kritizálhatják vezetőiket anélkül, hogy büntetőjogi büntetést kellene kiszabniuk” - mondja. „A gyülekezési jog, az első módosításban is, azt jelenti, hogy a polgárok tiltakozhatnak az általunk nem értett kormányzati politika ellen.”

A dokumentumban bejelentett egyéb jogok biztosítják, hogy az állam ne bánjon önkényesen a polgárokkal. Az ötödik módosítás értelmében minden állampolgár számára biztosított a „megfelelő eljárás” a jogrendszerben. A nyolcadik módosítás eközben a „kegyetlen és szokatlan” büntetések betiltásával biztosítja, hogy a kormány nem használhatja fel a büntetőjogot arra, hogy - Brettschneider szerint - „engedelmeskedjen és féljen”.

"Kellően nyilvánvaló, hogy a személyek és a tulajdon a két nagy téma, amelyen a kormányoknak cselekedniük kell" - mondta Madison 1829 -es virginiai beszédében -, és hogy a személyek és a tulajdonjogok a tárgyak, amelynek védelmére kormányt hoztak létre. "


Amerika történetének első alkotmánya sok kívánnivalót hagyott maga után, amikor a központi kormányról volt szó. Ezt nevezték a Szövetség cikkeinek. Fókuszában az államok álltak, szinte mintha minden állam a saját országa lenne, saját valutával, sőt saját külpolitikával.

Számos kérdés akadályozta meg a szövetségi kormányt abban az időben, hogy sikeres legyen, és bizonyos esetekben egyáltalán ne legyen hasznos. Szinte lehetetlen volt kiigazítani ezt az első alkotmányt, mert minden változtatásról egyhangúlag kellett megállapodni. Ez sem tette lehetővé a központi kormányzat anyagi támogatását. Mindezen okokból és még sok más okból az Alkotmányos Konvent 1787 májusában Philadelphiában ülésezett annak érdekében, hogy néhány nagyon szükséges változtatást eszközöljön a dokumentumban.


Miért került a jogalkotási törvény az Egyesült Államok alkotmányába?

A Jogi Törvényt az Egyesült Államok alkotmányába adták, hogy garantálják az emberek védelmét az erős központi kormányzattal szemben. Kompromisszumként szolgált a föderalisták és az anti-föderalisták között az Alkotmány megerősítésének elérése érdekében.

A Bill of Rights volt az amerikai alkotmány első 10 módosítása. Ez az egyik legtörténetibb és legértékesebb dokumentum, amely az alapvető amerikai szabadságjogok alapja. A Bill of Rights hivatalosan az Alkotmány részévé vált 1791. december 15 -én. Törvényei meghatározták az amerikai állampolgárok alapvető jogait.

Az Egyesült Államok eredeti alkotmánya, amelyet 1787 -ben javasoltak, nagyon kevés egyéni jogot biztosított az emberek számára. Az Alkotmányos Konvent idején néhány delegált, az úgynevezett anti-föderalisták szorgalmazták, hogy az alkotmányhoz csatoljanak egy törvényjavaslatot. Attól tartottak, hogy egy erős szövetségi kormány bántalmazni fogja polgárait, ha nem biztosítják az alapvető jogokat és szabadságjogokat. Több módosítás mellett érveltek, többek között a vallásszabadság, a szólás- és a sajtószabadság, a túlzott óvadék és a bírságok elleni jog, valamint az ésszerűtlen átkutatások és lefoglalások elleni védelem mellett. A javasolt rendelkezések közül sok korlátozta a szövetségi kormány hatáskörét.

Bár a föderalisták szükségtelennek tartották a Jogi Törvény kiegészítését, kénytelenek voltak támogatást vállalni az Alkotmány megerősítése érdekében.


Erős a kísértés, hogy az Egyesült Államok Jogi Törvényének történetét egy nagyobb elbeszélés részének tekintsük, amely 1215-ben kezdődik a Magna Carta-val, és folytatódik a huszonegyedik században az emberi jogokkal kapcsolatos aggodalmakkal szerte a világon, röviden érintve azt, hogy az amerikaiak hogyan törvényjavaslatot vezetett be és fogadott el. E huszonhat válogatás időrendi fókusza szűkebb: a kontextus elsősorban 1776 és 1791 között van.

Így az a nagyobb kérdés, hogy a brit és gyarmati örökség hogyan illeszkedik az amerikai történetbe, csak röviden foglalkozik (1–2. Dokumentum). Ebben a rövid beszámolóban jelentős jelentősége van annak, hogy a Massachusettsi Szabadságjogi Testületben (1641) szereplő jogok számszerűen jelentősebbek, mint a Magna Carta (1215) és az angol Bill of Rights (1689). És így vannak a Maryland Tolerációs Törvényekben felsorolt ​​jogok is. A két gyarmati dokumentumot azért mellékeljük, hogy emlékeztessük az olvasót arra, hogy az amerikaiakat még az 1776–1791 -es alapító korszak előtt is aggasztották a jogok, különösen a vallási jogok. Három jogot képviselnek egyhangúlag az összes állam alkotmányában: a lelkiismerethez való jogot/a vallás szabad gyakorlását, azt a jogot, hogy az ügyét a helyi pártatlan esküdtszék meghallgassa, és a köztörvény megfelelő eljárási jogait. Az új állami dokumentumok készítői úgy döntöttek, hogy ezek az utolsó jogok már nem biztosítottak a hagyományos kormányzati megállapodások értelmében. Jelentősnek tartjuk, hogy az új államok köztársaságiaknak nyilvánították magukat, és a köztársasági kormány célja a jogok biztosítása volt.

Hét állam csatolt előzetes jognyilatkozatot a kormány keretéhez: Virginia (1776. június), Delaware (1776. szeptember), Pennsylvania (1776. szeptember), Maryland (1776. november), Észak -Karolina (1776. december), Massachusetts (1780. március) és New Hampshire (1784. június). Ezek a nyilatkozatok voltaképpen preambulumok voltak, amelyek megfogalmazták azokat a célokat, amelyekért a nép az adott kormányzati formát választotta. A hét állam között figyelemre méltó egyöntetűség mutatkozott azon polgári és büntetőjogok tekintetében, amelyeket biztosítani kívántak.

Négy állam úgy döntött, hogy nem írja elő köztársasági alkotmányát a jognyilatkozattal: New Jersey (1776. július), Georgia (1777. február), New York (1777. április) és Dél -Karolina (1778. március). Mindazonáltal mindegyik egyéni védelmet épített be alkotmányába.

Virginia ismeretlen területre lépett az anglikán egyház 1779 -es felbomlásával. Ennek ellenére két egymással versengő modell volt, amelyekhez a törvényhozók fordulhattak. A Massachusetts -i modell jóváhagyta a keresztény protestáns vallás megalapozását, és ennek érdekében a törvényhozás alkotmányosan felhatalmazást kapott arra, hogy adózzon a lakosoknak a nyilvános vallásos oktatás támogatása érdekében. Az adófizetők ennek ellenére szabadon megnevezhették azt a vallást, amelynek meg kellett kapnia az értékelést. Másrészt a pennsylvaniai modell arra figyelmeztetett, hogy az ilyen adózás veszélyezteti az egyén jogát a vallás szabad gyakorlására. 1784 decemberében a virginiai közgyűlés mérlegelte a Massachusetts -i modellnek megfelelő értékelő törvényjavaslatot, amely anyagilag támogatja a kereszténység államvallásként való terjesztését. - tiltakozott James Madison. A virginiai közgyűléshez intézett tiltakozás szerzője (7. dokumentum), Madison sürgette a törvényhozókat, hogy utasítsák el a javasolt jogszabályt. Ennek során Madison még tovább tolta a nemzeti beszélgetést az egyéni szabad vallásgyakorlás irányába, és távol a közösség által jóváhagyott vallástól. Madison erőfeszítéseinek gyakorlati megnyilvánulása az volt, hogy a Virginia -közgyűlés 1785 -ben elfogadta Jefferson 1779 -ben bevezetett vallásszabadság -statútumát. A virginiai szenátus 1786 januárjában fogadta el az alapszabályt. Fontos megjegyezni azt is, hogy ezek a jogok hogyan kerültek az északnyugati rendeletbe ( 8. dokumentum).

Egy évvel azután, hogy az alkotmányos kongresszuson elfogadták a virginiai statútumot (1787. májustól szeptemberig), George Mason tíz alkotmányellenes kifogása közül az első kezdődött: „Nincs jognyilatkozat” (9. dokumentum). Különösen „nincs semmiféle nyilatkozat a sajtószabadság megőrzéséért, az esküdtszék polgári ügyekben folytatott tárgyalása, sem a béke idején álló seregek veszélye ellen”. Mason álláspontja szerint a szövetségi jogalkotási törvény elengedhetetlen és értékes. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Kongresszus visszaélhet az Alkotmány fennhatóságával, valamint a szükséges és megfelelő záradékaival (6. cikk, illetve 1. cikk, 8. szakasz). A felsőbbségi záradék a szövetségi törvényeket „a legfontosabbnak tartja a több állam törvényei és alkotmányai szempontjából”. Így „a jognyilatkozatok az egyes államokban nem jelentenek biztonságot”. A szükséges és megfelelő záradék lehetővé tette a Kongresszus számára, hogy „monopóliumokat nyújtson a kereskedelemben és a kereskedelemben, új bűncselekményeket alkosson, szokatlan és súlyos büntetéseket szabjon ki, és kiterjessze hatalmát, amennyiben azt helyénvalónak gondolják”.

A kilenc hónapos ratifikációs kampány során az Alkotmány hívei védték a jogalkotási törvény hiányát. James Wilson államházi beszéde (10. dokumentum), amelyet Philadelphiában tartottak három héttel az Alkotmányos Egyezmény elnapolása után, megfogalmazta az úgynevezett föderalista álláspontot: a törvényjavaslat szükségtelen és veszélyes. Wilson azzal érvelt, hogy állami szinten a törvényjavaslat szükséges és üdvös, mert „minden, ami nincs fenntartva, meg van adva”, de „felesleges és abszurd” szövetségi szinten, mert „minden, ami nincs megadva, fenntartva van”. Wilson beszéde az Antifederalista ellenzéki irodalom fóliája lett 1787 őszén (11–15. Dokumentum). A ratifikációs kampány vége felé a föderalista 84 (19. dokumentum) megismételte Wilson ragaszkodását ahhoz, hogy a köztársasági kormányformának nincs szüksége jogalapra, mert az ilyen törvényjavaslatok „eredetükben a királyok és alattvalóik közötti kikötések, rövidítések. előjog a privilégium javára, a jog fenntartása, amelyet nem adtak meg a hercegnek. ”

1788 január elejére a ratifikáló egyezmények Delaware -ben (szavazás 30–0), Pennsylvaniában (46–23), New Jersey -ben (38–0), Grúziában (26–0) és Connecticutban (128–40) ratifikálták az alkotmányt. . A huszonhárom pennsylvaniai ellenfél által kiadott jelentés jelentős hatással volt a későbbi kampányra (15. dokumentum). A jelentés két különböző típusú módosítást javasolt. Egyrészt a kisebbség módosításokat szorgalmazott, amelyek visszaállítják a Szövetségi Cikkek alapelveit. Ezek nem voltak barátságosak az Alkotmánnyal. Másrészt azt javasolták, hogy a jognyilatkozatot csatolják az Alkotmányhoz. Ezek barátságos módosítások voltak. Az alkotmány első, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik módosításának tervezetei lettek a listájukon, bár e módosítások eredete a gyarmati dokumentumokra és az állami alkotmányokra vezethető vissza.

Az alkotmány sorsát a Massachusetts, New Hampshire, Virginia és New York ratifikáló egyezmények határozták meg 1788 első felében. Az 1787 őszi antifederalista irodalom kedvezőtlenül hatott a ratifikációs kampányra. E négy állam mindegyikében kompromisszumra volt szükség - „ratifikálja most, módosítsa később” (17–18. Dokumentum). Massachusettsben tíz küldött váltotta szavazatát, és 187–168 többség ratifikálta az alkotmányt. Az öt szavazat váltása biztosította a ratifikációt New Hampshire -ben (57–47) és Virginiában (89–79). New Yorkban az antifederalisták 46–19 -es létszámmal meghaladták a föderalisták számát, de végül az alkotmányt 30–27 -es szavazással ratifikálták.

Az antifederalista ellenzék és az Alkotmány barátai kétféle ajánlást tettek. Először is, néhányan az új szövetségi kormány szerkezetének és hatásköreinek megváltoztatására szólítottak fel. Másodszor, mások igyekeztek megvédeni az egyének jogait a szövetségi kormány tekintetében. Massachusetts mind a kilenc ajánlása az első fajta. New Hampshire volt az első, aki a polgárok jogairól szóló rövid nyilatkozatot hozzáadta a módosítások listájához. Virginiában és New Yorkban a kétféle módosítást kifejezetten elválasztották egymástól.

Az alkotmány ratifikálásával James Madison (1751–1836), aki sokat tett annak létrehozásáért, [1] támogatta a jogalkotási törvény elfogadását, miközben kifogásolta az új kormány szerkezetét gyökeresen megváltoztató módosításokat. és áramellátás (22. dokumentum). Mindezt elméleti és prudenciális okokból tette. Madison elhatárolódott Wilson érvelésétől, miszerint a jogalkotás veszélyes és szükségtelen is lehet. Leküzdötte a jegyzékbe vételi jogok veszélyét - a lista véglegesnek tekinthető, és ezáltal korlátozza a polgárok jogait, nem pedig megvédi őket - azzal, hogy kijelenti, hogy bizonyos jogok felsorolása nem értelmezhető úgy, hogy megtagadja vagy becsmérli az emberek által megtartott másokat. . ” Ez végül a kilencedik módosítás lett, és teljes mértékben Madison hozzájárulása. A prudenciális indokok között szerepelt a „becsületes és hazafias” ellenfelek megbékítése, akik az alkotmány „felülvizsgálatát” kívánták végrehajtani egy törvényjavaslat beiktatásával és az Alkotmány „eltörlését” célzó második egyezményre irányuló felhívás elutasításával (21. dokumentum). Úgy látta, hogy az első kongresszus a „megfelelő mód” a felülvizsgálat céljának megvalósítására. Az elméleti és prudenciális indokokat az egyesítette, hogy Madison nem akarta, hogy második kongresszusra kerüljön sor.

Az Egyesült Államokban élő Madison és a párizsi Thomas Jefferson közötti levelezés kritikus része a jogalkotási törvény elfogadásának történetében, az alkotmány aláírásától a ratifikációs kampányon át az első kongresszusig (16., 20., és 21). 1788. október 24 -i levelében Madison összefoglalta az Alkotmány által megoldandó politikai és etikai problémát: „Megakadályozni az államok jogalkotásának instabilitását és igazságtalanságát.” Amit Madison képes volt elérni - magyarázta Jeffersonnak - egy kiterjesztett köztársaság létrehozása volt, amely biztosítja az egyének polgári és vallási jogait a többségi frakció veszélyétől. Jefferson két hónappal később kedvezően reagált a javasolt alkotmányra. Zavarba ejtette azonban Wilson érvelése, miszerint a jogalkotás felesleges. Emlékeztetett Madisonra, hogy „egy törvényjavaslat az, ami a népnek joga van a föld minden kormányával szemben, általános vagy különleges, és amit egyetlen igazságos kormány sem tagadhat meg, vagy nem támaszkodhat a következtetésre”. Hat alapvető jogot sorolt ​​fel, amelyeket ki kell jelenteni: „a vallásszabadság, a sajtószabadság, az állandó hadseregek elleni védelem, a monopóliumok korlátozása, a habeas corpus törvények örök és megingathatatlan ereje, valamint az esküdtszék minden ügyben történő tárgyalása”. Jefferson megismételte annak fontosságát, hogy a hat jogok listáját felvegyék, miután Madison értesítette, hogy az alkotmányt elfogadták.

George Washington első megnyitó beszédében (1789. április 30 -án) csak két konkrét kérdéssel foglalkozott: kártérítésével, amelyet elutasított, és a Kongresszus „az Alkotmány ötödik cikke által delegált alkalmi hatáskör gyakorlásával”, a módosítási jogkörrel. Az alkotmány. Azt kérte, hogy „miközben óvatosan elkerül minden olyan változtatást, amely veszélyeztetheti az egységes és hatékony kormányzat előnyeit, a szabadok jellegzetes jogai iránti tisztelet kellőképpen befolyásolja az Ön azon mérlegelését, hogy az előbbi mennyiben erősíthetetlenül erősíthető, vagy az utóbbi biztonságosan és előnyösen előléptetni. ” Madison követte Washington azon ajánlását, hogy olyan törvényjavaslatot terjesszen elő, amely ugyanakkor nem változtatja meg az Alkotmányos Egyezmény munkáját. Ez lett Madison kihívása az első kongresszuson (22. dokumentum).

A képviselőház vitája Madison javaslatairól nem ironikus (23. dokumentum). Roger Sherman, vitathatatlanul Madison vezető és legmeggyőzőbb ellenfele az 1787 -es Philadelphiai Egyezmény strukturális szakaszában, kifogásolta Madison azon kísérletét, hogy a helyes kiegészítéseket „szépen” beilleszti az Alkotmány testébe. Ha a módosításokat kiegészítésként vagy alkotmánymódosításként egészítik ki, érvelt Madison, „kedvezőtlen összehasonlítást fognak eredményezni” az eredeti alkotmánnyal. Sherman azonban győzött. A keretezők eredeti munkájának - érvelt - érintetlennek kell maradnia. Sherman ráadásul arra kérte kollégáit, hogy utasítsák el a Függetlenségi Nyilatkozatnak a preambulumba való beépítését: „Az eredeti alkotmányban a„ mi, emberek ”szavak a lehető legbővebbek és kifejezőbbek, bármilyen kiegészítés csak elhúzza a mondatot anélkül, hogy megvilágítaná. ” Másrészt Sherman fontos szövetségesnek bizonyult a dél -karolinai delegáció azon kísérleteinek legyőzésében, hogy olyan módosításokat vezessenek be, amelyek „megváltoztatják a kormány elveit”. A szenátus tizenhétről tizenkétre csökkentette a módosító javaslatok számát. Ezzel a Szenátus legyőzte Madison Ház által támogatott javaslatát, amely állami és nemzeti szinten védi a lelkiismeret és a sajtó szabadságát, és csak a nemzeti szintre korlátozza a védelmet. A szenátus a lelkiismeret és a sajtó védelmét is egyetlen módosításba egyesítette (24. dokumentum). A szenátusi változatot - némi módosítással - az egész kongresszus elfogadta, és tizenkét módosításként benyújtotta jóváhagyásra az államoknak (25. dokumentum). Tízet az állami törvényhozás háromnegyede ratifikált (26. dokumentum).

Madison szemszögéből nagyon fontos, hogy Richard Henry Lee és William Grayson - mind radikális antifederalisták, mind az Egyesült Államok szenátusának egyetlen antifederalistája - teljesen sikertelenül törekedtek arra, hogy az Alkotmány hatalmát és szerkezetét a Konföderációs Cikkek irányába tereljék. . Ők ezt inkább a jogalkotási törvény elfogadásával fogadták el, amely megerősítené azt az elképzelést, hogy az Alkotmány korlátozó és felhatalmazó dokumentum.

Madison a maga részéről kevésbé volt sikeres a jogalkotási javaslataival. Kevés tag osztotta Madison sürgető érzését, miszerint barátságos változtatásokat kell küldeni az államoknak az első ülés végéig. A jogok végül nem ott helyezkedtek el az Alkotmányban, ahol ő akarta. A jogok számát csökkentették Madison eredeti listájából (22. dokumentum), és számos záradékot, különösen a vallási záradékokat, alapos vizsgálaton és jelentős változtatásokon estek át. Madison azon kísérletét, hogy az államokat és a nemzetet is visszafogja a lelkiismeret, a sajtó és az esküdtszék területén, legyőzték a szenátusban. Az elfogadott jogalkotási törvény csak a szövetségi kormányra vonatkozott. A „Bill of Rights” elnevezést tehát óvatosan kell használni. Mégis minden bizonnyal igaz, hogy Madison kitartása kritikus volt ahhoz, hogy tizenkét módosítást küldjenek az államoknak elfogadásra az első ülésszak végéig, és nem véletlenül, hogy az eredeti alkotmányt később Észak -Karolina és Rhode Island elfogadja.

A Bill of Rights elfogadása vegyes elv és politika volt. [2] Nem csak egy egész és érthető formában hullott le az égből. Igaz, a Bill of Rights beépítette az angol köztörvények nagy részét és a gyarmati törvényes eljárás hagyományait, de e hagyomány feudális és monarchikus vonásainak nagy részét is elvetette. Emellett az 1776 és 1791 közötti amerikaiak hagyományaikon túl is fellebbeztek a lelkiismereti szabadság, a szólásszabadság és a törvényes eljárás fokozott jogainak támogatása érdekében.

Madison, az „Alkotmány Atyja” néven ismert dokumentumfilmes beszámolónk középpontjában áll a Bill of Rights eredetéről és politikájáról, Virginiától 1776 -tól az első kongresszusig 1789 -ben. Ez idő alatt Madison álláspontja a A Bill of Rights megváltozott, legalábbis részben Jeffersonnal való kapcsolata miatt. Ahhoz, hogy megértsük ennek a kapcsolatnak a fontosságát, be kell helyeznünk a virginiai politika kontextusába, amely a könyvtámaszokat nyújtja a Bill of Rights történetéhez. George Mason 1776 júniusában írta meg a virginiai jognyilatkozatot (Madison javasolt lelkiismereti záradékának módosításával). A Jognyilatkozat egyik hatással volt Jeffersonra, amikor megírta a Függetlenségi Nyilatkozatot. Mason azt is javasolta az Alkotmányos Konventnek, hogy fogadjanak el egy törvényjavaslatot. Madison ellenezte Mason -t az egyezményben a kérdésben. Néhány évvel később, 1791 decemberében Virginia végül elfogadta a Jogok Törvényét, Madisonnal az örökbefogadást támogatók vezetőjeként, Mason ellenzékben. Miért indította el Virginia a folyamatot, vállalta a vezetést a vitákban, majd késett ennyi ideig a Bill of Rights ratifikálásával? A válasz kibékíthetetlen szakadék az antifederalisták között. Voltak, akik alapvetően meg akarták változtatni az új amerikai rendszert, és voltak, akik barátságosak voltak az Alkotmánnyal. Utóbbi egy törvényjavaslattal akarta visszatartani az új kormányt. 1787 és 1791 között Mason azok közé tartozott, akik alapvető változásokat akartak, míg Madison, aki mindig az Alkotmány barátja volt, egyike azoknak, akik hajlandók módosítani azt egy törvényjavaslat hozzáadásával. Ezt a változtatást Jefferson segítségével hajtotta végre (16., 20–22. Dokumentum).

[1] Lásd a kísérő köteteket Az amerikai alapítás: alapvető dokumentumok (Ashland, Ohio: Ashbrook Press, 2017) és Az Alkotmányos Egyezmény: Alapdokumentumok (Ashland, Ohio: Ashbrook Press, 2018), mindkettőt Gordon Lloyd szerkesztette.

[2] James Madison Richard Petershez, 1789. augusztus 19. Ez a hét téma köré szervezett levél az elvi vezetés mintája, amely a legjobb esetben is megfelel a szükségesnek a megfelelővel.

Tanulmányi kérdések

Ebben a gyűjteményben található dokumentumok mindegyikéhez az alábbiakban az A. részben csak az adott dokumentumra vonatkozó kérdéseket és a B. részben a dokumentumok összehasonlítását igénylő kérdéseket javasoljuk.

1. The Massachusetts Body of Liberties, 1641. december
A. Milyen jogok védettek ebben a gyarmati dokumentumban? Hogyan védik őket?
B. Milyen különbségek és hasonlóságok vannak a Massachusettsi Szabadságjogi Testületben és a korai államalkotmányokban a jogok típusát illetően? Például a Massachusettsi Szabadságjogi Testület a lelkiismeret szabadságára és a sajtószabadságra utal? Lásd a 3., 5. és 6. dokumentumot.

2. A marylandi törvény a vallásról, 1649. április 21
A. Furcsának tartja, hogy a Maryland -törvény egyszerre hirdeti a keresztény vallás megalapozását és a vallás tolerálását, mint központi elveket?
B. Hasonlítsa össze a Marylandi törvényt a korai államalkotásokkal és Madison emlékművével. Lásd a 3., 4., 5., 6. és 7. dokumentumot.

3. Virginia Nyilatkozat a jogokról és alkotmány, 1776. június 12 -én és 29 -én
A. Érdekesnek tűnik, hogy a) a virginiai nyilatkozatot és a virginiai alkotmányt két hét különbséggel írták meg, és b) mindkettő megelőzte a függetlenségi nyilatkozat elfogadását? E két dokumentum szerint mi a kormányzati cél? Mi a jogalkotó, a végrehajtó és az igazságszolgáltatás szerepe az újonnan elfogadott virginiai alkotmányban? Miféle „republikanizmust” fejez ki ez a két dokumentum? Meglepő, hogy a jognyilatkozat megelőzi az alkotmányt?
B. Milyen jogkörrel kezdeményezték és fogadták el a virginiai jognyilatkozatot és az alkotmányt? Hasonlítsa össze és hasonlítsa össze a virginiai jognyilatkozat tartalmát a gyarmati és más állami dokumentumokkal. Lásd az 1., 2., 4. és 6. dokumentumot.

4. A New Jersey -i alkotmány, 1776. július 3
A. New Jersey volt az első állam, amely magában foglalta a jognyilatkozatot az alkotmány testében. Nem mindegy, hogy a nyilatkozat hol található az alkotmányban? Mit mond a New Jersey -i alkotmány a vallási jogokról?
B. Mi a különbség, ha van egyáltalán, ha a jognyilatkozat az elején van, vagy be van illesztve a dokumentumba? Hasonlítsa össze a 3., 5. és 6. dokumentumokkal. Furcsa, hogy mind a virginiai, mind a New Jersey -i nyilatkozatot a függetlenségi nyilatkozat előtt írták?

5. A pennsylvaniai jognyilatkozat és alkotmány, 1776. szeptember 28
A. Mennyire öleli fel a pennsylvaniai dokumentum mind a közjogi hagyományt, mind az új természeti jogok hagyományát?
B. John Adams úgy ítélte meg, hogy a Pennsylvania Bill of Rights „szinte szó szerint át van véve Virginia törvényétől”. Adamsnek igaza van? Lásd a 3. dokumentumot.

6. A massachusettsi jognyilatkozat és alkotmány, 1780. március 2
A. Hogyan lehetséges, hogy a népnek joga van megkövetelni a polgároktól, hogy anyagilag támogassák a közvallást? Egyetlen szekta sem részesült előnyben a másikkal szemben, mindannyian „egyformán a törvény védelme alatt álltak”, és így a vallás „szabad gyakorlása” is védett volt. Magyarázza el ezt a kifejezett összefüggést a vallás szabad gyakorlása és a törvény szerinti egyenlőség között.
B. Virginia és Pennsylvania nyomán a „jámborság, igazságosság, mértékletesség, mértékletesség, iparosság és takarékosság” igénye szerepel a Bill of Rights -ban. Ez a hat erény összeegyeztethető a két vallási záradékkal? Lásd a 3., 5. és 7. dokumentumot.

7. James Madison emlékműve és emlékezés, 1785. június 20
A. Hogyan emlékezteti Madison az 1783 -as törvényhozókat arra, hogy aláássák a lelkiismereti szabadság elveit, amelyeket a Virginians 1776 -ban fogadott el?
B. A Madison -emlékmű és a megemlékezés nincs kapcsolatban az állami alkotmányok vallási záradékaival? Lásd a 3–6. Dokumentumokat.

8. Az északnyugati rendelet, 1787. július 13 -án
A. Milyen országot képzelnek el az északnyugati rendelet megalkotói az amerikaiak következő generációja számára?
B. Hogyan hasonlíthatók össze az egyéni vallási jogok és a vallás közszolgálati támogatása mellett tett nyilatkozatok a 3–6. Dokumentumban található állításokkal?

9. Kifogások az Alkotmányos Konvención, 1787. szeptember 10, 12, 15 és 17
A. Vannak -e hasonlóságok az Alkotmánnyal szembeni kifogások között, amelyeket Edmund Randolph, Elbridge Gerry és George Mason sorolt ​​fel? Az ellenvéleményük bizonyítja az amerikai kísérlet csodálatra méltó vonását? A többi küldöttnek fenntartásai voltak, mégis aláírták.
B. Furcsának tartja, hogy Edmund Randolph, aki bevezette és megvédte a Virginia -tervet, kifogásolta az Alkotmány aláírását? Hogyan hasonlíthatók össze és állnak ellentétben a gyűjtemény korábbi dokumentumaival ezek a jognyilatkozat nevében kifejtett ellenvélemények? Lásd a 3–7.

10. James Wilson államházi beszéde, 1787. október 6
A. Wilson e beszéde sok kiemelkedő ellenzéki politikust és írót felzaklatott. Mi olyan provokatív ebben a beszédben?
B. Mi az antifederalista ellenzék központi érve? Lásd a 11–14.

11. A szövetségi gazda IV., 1787. október 12
A. A szövetségi gazda hangsúlyozza a jogalkotási törvény fontosságát a ratifikáló kampány kezdetén. Mik az érvei a jogalkotási törvény mellett?
B. Mit kifogásol a szövetségi gazda James Wilson State House beszédével szemben? Lásd a 10. dokumentumot. Lásd még a 19. dokumentumot.

12. Richard Henry Lee Edmund Randolphhoz, 1787. október 16
A. Milyen jogok elengedhetetlenek Richard Henry Lee számára? Miért tartalmazza a javasolt alkotmány azt a lehetőséget, hogy ezeket a jogokat sebezhetővé tegyék?
B. Hogyan hasonlíthatók össze Lee alapvető jogai a Thomas Jefferson – James Madison eszmecserékben feltárt jogokkal? Lásd a 16, 20, 21–22 dokumentumokat.

13. Egy öreg whig IV, 1787. október 27
A. What are An Old Whig’s arguments on behalf of a small republic and a bill of rights?
B. Compare the Old Whig’s argument with the argument of Federalist 10. See Document 19 in the American Founding Document. Is there a coherence to the Antifederalist argument? See Documents 9, 11, 12, 14, 15.

14. Brutus II, November 1, 1787
A. Brutus makes the absence of the Bill of Rights a key issue in the ratification campaign. Does his argument make sense? What rights does Brutus deem “essential”?
B. Are there good reasons why James Wilson and The Federalist dismiss the absence of a bill of rights as a vital issue in the proposed Constitution? See Documents 10–12, 19.

15. The Dissent of the Minority of the Convention of Pennsylvania, December 18, 1787
A. What rights did the Pennsylvania Minority consider to be essential?
B. Compare the objections to the Constitution expressed by the Pennsylvania Minority to those raised at the Virginia and New York Ratifying Conventions. See Documents 17 and 18.

16. Thomas Jefferson to James Madison, December 20, 1787
A. What are the six essential rights that Thomas Jefferson states should be included in a Declaration of Rights?
B. Why does Thomas Jefferson disagree with the approach taken by James Wilson in his State House Speech? Which of the six rights mentioned by Jefferson does James Madison endorse? See Documents 10, 21 and 22.

17. The Virginia Ratifying Convention, June 24–June 27, 1787
A. What is the difference between an adoption of the Constitution with previous amendments and adoption with subsequent amendments? Do previous amendments open the door to the possibility of secession? How does the discussion over how to adopt the Constitution enhance our understanding of what is and is not a republican and a federal government?
B. How do the amendment and bill of rights proposals compare and contrast with those listed in the New York ratifying document? See Document 18. Is James Madison’s argument against a bill of rights the same as that articulated by James Wilson? See Document 10.

18. New York Ratifying Convention, June 17–July 25, 1788
A. What is the difference between the adoption of the Constitution with previous or conditional amendments and adoption with subsequent or recommended amendments? What are the differences between the content of the twenty-five items in the Bill of Rights proposed at the New York convention and the thirty-one items in the proposed amendments?
B. How do the amendment and bill of rights proposals compare and contrast with those listed in the Virginia ratifying document? See Document 17. How many of the amendment proposals and the Bill of Rights proposals make their way into the Bill of Rights adopted in 1791? See Document 26.

19. Federalist 84, July 16, 1788
A. What are the rights that Publius claims are listed in the proposed Constitution? Why does Publius think the Constitution is a bill of rights?
B. To what extent does Publius repeat, or enlarge upon, the arguments made by James Wilson in his State House Speech? See Document 10.

20. Thomas Jefferson to James Madison, July 31, 1788
A. What rights does Thomas Jefferson think that the general voice of America is calling for?
B. Which of these rights does James Madison include in his proposals to Congress? See Document 22. How does Thomas Jefferson’s list of rights compare with those requested at the Virginia and New York Ratifying Conventions? See Documents 17 and 18. Has his list expanded or contracted from those contained in Document 16?

21. James Madison to Thomas Jefferson, October 17, 1788
A. Why did James Madison not view the absence of a bill of rights from the proposed Constitution “in an important light”? How did Madison answer his own question: “What use then it may be asked can a bill of rights serve in popular governments”?
B. Compare James Madison’s less than enthusiastic support for a bill of rights with James Wilson’s State House Speech and Alexander Hamilton’s argument in Federalist 84. See Documents 10 and 19.

22. Representative James Madison Argues for a Bill of Rights, June 8, 1789
A. What is James Madison’s case for the adoption of a bill of rights? Where would he place these thirty-nine constraints on the reach of the federal government? Before the Constitution? Within the Constitution? Or after the Constitution?
B. Compare James Madison’s case here for a bill of rights with his exchange with Thomas Jefferson, Did Madison flip-flop? Are there any surprises in his list of thirty-nine rights? Compare with Documents 16, 20, and 21.

23. The House Version, July 28, August 13–24, 1789
A. Why did the House reject James Madison’s proposal to incorporate the Bill of Rights into the main body of the original Constitution? What alterations did the House make to Madison’s version?
B. How is the House version similar to and different from Madison’s June 8 proposals? See Document 22.

24. The Senate Version, August 25–September 9, 1789
A. Why do we know so little about the debates that took place in the Senate? What important contribution, if any, did the Senate make?
B. How is the Senate version similar to and different from the House version and James Madison’s June 8 version? See Documents 22 and 23.

25. The Congress sends Twelve Amendments to the States, September 25, 1789
A. Are the changes in the religion clauses significant in the final Congress version?
B. What changes took place in the religion clauses over the course of the First Congress? See Documents 22–24.

26. Amendments I–X: The Bill of Rights, December 15, 1789
A. To what extent is the Bill of Rights an individual rights, a group or associational rights, or a states rights document? Why are there ten rather than twelve or seventeen amendments?
B. Why does the Bill of Rights appear as amendments at the end of the Constitution rather than in the Preamble or in Article I, Section 9 of the Constitution? See Documents 3, 4, 15, 17, 18, 22 and 23.


Why was the Bill of Rights Added to the Constitution?

Since the most powerful states in the Union would not have ratified the Constitution if not for the Bill of Rights, the Founding generation would be its most ardent defenders. Gun control should never be considered the “Fairness Doctrine” should never reach the floor of Congress for a vote the Patriot Act, which allows the government to use unconstitutional powers, should be revised, amended, or placed in the trash-can religious liberty, including the free expression of religious faith during government functions and prayer in public schools, should be defended the burden of proof in a case involving “violations “of federal “regulations” should be placed on the government, not the accused federal disregard for private property should cease. In short, federal activity should be severely curtailed


Why is the Bill of Rights Important?

Why is the Bill of Rights important? Because even though many Founding Fathers thought they would be assumed and not need constitutional protection, they could be infringed upon if not guaranteed. Among those who thought that constitutional protection was not necessary was Roger Sherman, an early American lawyer and statesmen, along with being a Founding Father who signed the Declaration of Independence, the Articles of Confederation, and the United States Constitutuion.

Sherman’s states’ rights convictions led him to oppose the inclusion of a bill of rights with the Constitution. He believed that by insisting on “federal” guarantees of individual liberty, the new central government could exclude all other rights not listed and thus greatly reduce liberty. He argued that the states already had specific guarantees of rights, and because the new central government would not have the delegated authority to infringe upon those rights, the states could easily protect individual liberty from federal usurpation. His objections were sophisticated and duly noted and ultimately led to the Ninth Amendment to the Constitution.

Why is the Bill of Rights Important?

Sherman was immediately elected as an at-large member of the United States House of Representatives in 1788, where he served one term from 1789 to 1791. He supported a Bank of the United States and the retirement of the federal debt and helped hammer out the compromise that led to the assumption of state debts in return for planting the federal capital along the Potomac, otherwise known as the “assumption scheme.” He was chosen to serve in the United States Senate in 1791 and served there until his death in 1793 at the age of 72.

Sherman can be seen as an Anti-Federalist Federalist. Sherman believed the Constitution granted the federal government limited, delegated authority he believed it maintained states’ rights, and he would not have signed it and supported it otherwise. He was a Connecticuter to the end, the representative and defender of his state, and one who believed that the executive power should be limited because “no one man could be found so far above all the rest in wisdom.” Sherman knew that an unchecked executive is “the very essence of tyranny,” and that the best check on the power of the executive branch of the federal government was the authority of the sovereign states—an observation that seems very distant from where we are now.


Creating the United States Creating the Bill of Rights

Amending the federal Constitution to include a bill of rights was the essential political compromise in the creation of the United States government. Even though Federalists believed that individual rights were fully protected by state and common law, they knew that Anti-Federalists would never embrace the new Constitution until amendments protecting specific rights were adopted.

Therefore, in 1789 Congress passed proposed amendments to the Constitution as one of its first orders of business. Viewed as unnecessary by many and a mere diversion by others, the first ten amendments, which are known as the “Bill of Rights,” became the bedrock of individual rights and liberties.

&ldquoThe Conventions of a number of the States having at the time of their adopting the Constitution, expressed a desire, in order to prevent misconstruction or abuse of its powers, that further declaratory and restrictive clauses should be added.&rdquo


The Bill of Rights

The Conventions of a number of the States, having at the time of their adopting the Constitution, expressed a desire, in order to prevent misconstruction or abuse of its powers, that further declaratory and restrictive clauses should be added: And as extending the ground of public confidence in the Government, will best ensure the beneficent ends of its institution.

Preamble to the Bill of Rights

The Bill of Rights

The document on permanent display in the Rotunda is the enrolled original Joint Resolution passed by Congress on September 25, 1789, proposing 12-not 10-amendments to the Constitution.

Read a Transcript | View in National Archives Catalog

The Constitution might never have been ratified if the framers hadn't promised to add a Bill of Rights. The first ten amendments to the Constitution gave citizens more confidence in the new government and contain many of today's Americans' most valued freedoms.


U.S. Constitution

The Constitutional Topics pages at the USConstitution.net site are presented to delve deeper into topics than can be provided on the Glossary Page or in the FAQ pages. This Topic Page concerns The Bill of Rights. The Bill of Rights is the common name for Amendments 1 through 9 (the 10th Amendment is usually included under the heading of "Bill of Rights," since it was ratified with the other nine, but it does not technically recognize any rights).

Americans have been concerned with their rights for hundreds of years. The right to practice religion however they wished was one of the primary reasons the first settlers came to America from England. The right of representation and self-determination was one of the primary reasons the Revolutionary War was fought. The right for all persons to be free was one of the reasons the Civil War was fought. American history is replete with bills of rights, from the most famous included in our Constitution, to the Declaration of Rights prompted by the Stamp Act to the Virginia Declaration of Rights written by George Mason for his state. Even today we speak of the apparently elusive Patient's Bill of Rights.

What is interesting to note is that when the Constitutional Convention finished its work, it did not find it necessary to include a bill of rights in the final version. Several members, notably George Mason, were very disappointed by this decision and refused to sign the document over the issue. The argument was that the Constitution did not give the new federal government the ability to restrict inherent rights, so no list of those rights was necessary. Others worried that if the rights were listed, they would invariably forget some and the list would ever be incomplete. Finally, the argument was that the states each had their own constitutions, too, and that rights were best protected at a state level.

Of all the issues that the Anti-Federalists gave for rejecting the new constitution, the lack of a bill of rights was the most compelling for many people. In the ratifying documents of five states, requests or demands for a bill of rights were included in the text, along with suggested lists (see the ratifying documents of Massachusetts, South Carolina, New Hampshire, Virginia, and New York. Rhode Island also included a list, but they ratified the Constitution after the first Congress approved the Bill of Rights).

The Federalists were opposed to adding a bill of rights, expounding on the reasons why in Alexander Hamilton's Federalist 84. Among the reasons listed was a list of the personal protections the new constitution did contain, such as the prohibition of ex post facto laws, the inviolate habeas corpus, prohibition of a religious test to hold office, and restrictions on a conviction of treason. Federalist 85 addressed the subject, too, noting that amendment is always a possibility after ratification. It turns out, once the process of ratification was complete, that this was exactly the route taken.

The first Congress under the Constitution had a lot to accomplish. It had many new powers not available to the Congress under the Articles of Confederation, and every state had interests it wanted to protect. James Madison, seen by many as the father of the Constitution, had won a seat in the House of Representatives, running partly on a platform that included a fight for a bill of rights. This may seem odd since Madison was one of those who advocated the omission of such a list of rights, but he eventually became convinced of the necessity.

Madison tried to get the debate moving, but debate on tariffs and other pressing issues always pushed the debate on a bill of rights to the back burner. Madison finally had enough and on June 8, 1789, he presented his draft of a bill of rights to get the discussion moving.

From June to September, both houses of Congress debated Madison's list, along with the lists presented by the states. Rights were enumerated, removed, modified, tweaked. Eventually, both houses agreed on twelve articles of amendment and sent them to the states. Two years later, in 1791, the last ten of these original twelve were ratified by the states and they became a part of the Constitution. By custom, the amendments were added to the end of the original document, rather than inserted in the text, as Madison had envisioned. All ten of the original amendments are referred to as The Bill of Rights, though only the first nine pertain to the people (Amendment 10 pertains to the states, though it mentions the people in parallel).

Bar to Federal Action

The Bill of Rights was understood, at its ratification, to be a bar on the actions of the federal government. Many people today find this to be an incredible fact. The fact is, prior to incorporation, discussed below, the Bill of Rights did not apply to the states. This is, however, quite in line with what the Constitution was originally designed to be: a framework for the federal government. In other words, though the federal government was banned from violating the freedom of the press, states were free to regulate the press. For the most part, this was not an issue, because the state constitutions all had bills of rights, and many of the rights protected by the states mirrored those in the federal Bill, and many went further than the federal Bill.

This point is best illustrated by one of the amendments that Madison proposed in his initial speech:

Fifthly, That in article 1st, section 10, between clauses 1 and 2, be inserted this clause, to wit:

No State shall violate the equal rights of conscience, or the freedom of the press, or the trial by jury in criminal cases.

This clause, seemingly innocuous to us today, was rejected by the Senate in its final draft of the Bill, and the concept that any part of the Bill of Rights would apply to the states was still 100 years away. Several cases that came before the Supreme Court in the 19th century attempted to have the Court establish that the Bill should apply to the states, to no avail:

Ban ben Barron kontra Baltimore (32 U.S. 243 [1833]), the Court ruled that the Takings Clause of the 5th Amendment did not apply to the City of Baltimore and the State of Maryland by extension. Succinctly, the Court wrote: ". the fifth amendment must be understood as restraining the power of the general government, not as applicable to the states."

Ban ben Pervear v Massachusetts (72 U.S. 475 [1866]), the Court was asked to rule on fines imposed upon a liquor dealer by the state. Pervear was licensed by the United States under the current internal revenue code to keep and sell liquor. He was fined and sentenced to three months of hard labor for not maintaining a state license for his liquor business. Part to the defense attempted to invoke the 8th Amendment's Excessive Fines and Cruel and Unusual Punishment clauses. The Court, again quite succinctly, said: "Of this proposition it is enough to say that the article of the Constitution relied upon in support of it does not apply to State but to National legislation."

As to the Bill of Rights being a bar to federal acts, the Bill took some knocks in the first years of the new nation. The 1798 Alien and Sedition Act, for example, made nationals of countries the United States was at war with subject to summary arrest, and also made "false, scandalous and malicious" writings about the government a crime, with the burden of proof placed squarely on the shoulders of the defendant rather than the state. Madison and Thomas Jefferson were both adamantly opposed to the Act, and said that being unconstitutional, states were free to ignore (or nullify) the law. The Act, repealed in 1801, was never ruled unconstitutional.

One of the greatest changes in the interpretation of the Constitution came with the passage of the 14th Amendment after the conclusion of the Civil War. It was designed to assist newly freed slaves in the transition to freedom and to protect them from acts of the Southern states, and also to overturn the decision in the Dred Scott case that ruled that persons of African descent could not be citizens of the United States even if they were born in the United States. The amendment was successful in this endeavor, legally, if not in reality.

But this sentence had and continues to have long-lasting implications on the application of the Bill of Rights to the states:

The "Due Process Clause" has been interpreted as applying the Bill of Rights, which lists the rights (or privileges and immunities) of the citizens, to the states. Known as "incorporation," the application of the Bill to the states did not come all at once, nor is incorporation complete. Even today, there are some parts of the Bill which have not been incorporated. The process began unsuccessfully in the late 1800's and continued unsuccessfully right up until the 1930's. In 1947, however, in Adamson v California (332 U.S. 46 [1947]), the Supreme Court began to accept the argument that the 14th Amendment requires the states to follow the protections of the Bill of Rights. Historians both agreed and disagreed with the Court's contention that the framers of the 14th Amendment intended incorporation since its passage . but historians do not sit on the Court. Their opinions were less important than those of the Justices.

The process of selectively incorporating the clauses of the Bill of Rights is agreed to have begun in Twining v. New Jersey (268 U.S. 652 [1925]) which contemplated the incorporation of some of the aspects of the 8th Amendment - not because they were a part of the Bill of Rights but because they seemed to be fundamental to the concept of due process. This process of incorporating parts of the Bill of Rights because of their connection to due process began to run in parallel with the selective incorporation doctrine, where parts of the Bill of Rights were ruled to be enforceable on the states by virtue of the 14th Amendments, whether or not due process applied.

Thus in the early 1960's, the Establishment Clause, the right to counsel, the rights of free speech, assembly, and petition, and the right against unreasonable searches and seizures were quickly incorporated. Since the early 60's, almost every clause in the Bill of Rights has been incorporated (notable exceptions are the 2nd and 3rd Amendments, the grand jury indictment clause of the 5th Amendment, and the 7th Amendment).

Web site designed and maintained by Steve Mount.
© 1995-2010 by Craig Walenta. Minden jog fenntartva.
Contact the Webmaster.
Site Bibliography.
How to cite this site.
Please review our privacy policy.
Last Modified: 24 Jan 2010
Valid HTML 4.0


Congress and the Bill of Rights in History and Today

Students will explore the protections and limitations on authority contained in the Bill of Rights and the process by which the First Congress created it. They will do this by compiling a list of their rights as students, analyzing the Bill of Rights, and studying primary source documents to trace the origin and development of the first ten amendments. Students will then consider how the Bill of Rights might be updated to reflect 21st century circumstances.

Rationale:

By taking stock of their rights as students and studying the development of the Bill of Rights through antecedent documents, students will be better able to understand the protections it provides and how James Madison and the First Congress crafted amendments to win support for the Constitution. This will help students understand the importance of the Bill of Rights today.

Guiding Questions:

 1. What rights do students have in class?
 2. What rights are protected by the Bill of Rights, and what powers are limited?
 3. How and why did the First Congress create the Bill of Rights?
 4. How might the Bill of Rights be updated for today?

Anyagok:

Recommended Grade Levels:

Courses:

American History U.S. Government Civics

Topics included in this lesson:

The Bill of Rights, James Madison, constitutional amendments, Federalists, Anti-Federalists

A szükséges idő:

The time needed to complete each learning activity is presented in parentheses at each step. The activities can be done in sequence or each can be done separately.

Vocabulary:

 • Federalists
 • Anti-Federalists
 • Ratification
 • Sérelmek
 • Vested
 • Due process of law

Documents:

Senate Revisions to the House-Passed Amendments to the U.S. Constitution, September 9, 1789 Records of the U.S. Senate NAID 3535588

Proposed Amendments to the U.S. Constitution as passed by the Senate, September 14, 1789 Records of the U.S. Senate NAID 2173242

Historic Overview:

The struggle over the states' ratification of the Constitution in 1787 and 1788 made a deep impression on James Madison, who witnessed firsthand the contentious battles in Virginia and New York. Madison understood that in order for the new government to be successful it needed the overwhelming allegiance of the people rather than the narrow majority support won in many of the state ratification conventions. Madison began to see how the addition of a bill of rights might calm some of the fears about the powers invested in the new national government.

James Madison worked to gain support for the Constitution by creating a list of proposed amendments drawn from various Anti-Federalist and Federalists sources. Elected as a representative to the First Congress in 1789, he took the lead in writing and speaking on behalf of legislation to amend the Constitution. By August of 1789, the House of Representatives passed a list of proposed amendments derived from Madison's list. Due in large measure to his leadership, Congress passed the Bill of Rights in 1789, and the states ratified it by 1791.

Learning Activities:

1. Rights in the classroom: (45 Minutes)

Begin a class discussion about rights in which students consider two dimensions of rights: specific protections for individuals and general limits on authority.

Discussion questions should include:

 • What specific protections for individuals apply to students?
 • What specific protections for individuals apply to teachers?
 • Are these sets of protections distinct from one another or shared to some degree?
 • What limits are placed on the authority of teachers?
 • What limits are placed on the authority of students?
 • What limits on authority do they share? (For instance, school rules and class policies limit student's authority to decide certain issues, while contracts and school policies limit certain actions by teachers.)

Ask students to summarize the discussion by completing Worksheet 1.

Direct the class to draw from information they listed on Worksheet 1 to create a bill of rights for the classroom.

Important topics to consider include:

 • What specific protections for individuals should be guaranteed?
 • What limitations on authority should be included?
 • How will the class determine what to include in this Bill of Rights? Simple majority? Super-majority? Unanimous vote? What vote does the teacher or administration have?

2. Analyzing the Bill of Rights (30 minutes)

Ask students to draw upon their work in Activity 1 as they analyze the list of amendments ratified by the states in 1791. Divide the students into small groups and assign each group to carefully read the text of the Handout 3. Have each group complete Worksheet 2 to delineate the individual protections and limits on authority contained in the Bill of Rights. Begin a discussion in which the class compares or contrasts their class Bill of Rights with the amendments ratified by the states.

3. Exploring the History of the Bill of Rights from Conventions to Ratification: (90 minutes)

Divide the class into small groups and distribute copies of the Senate Revisions to the House-Passed Amendments to the U.S. Constitution (Senate Mark-up). This facsimile shows the Bill of Rights in the middle of its creation during the legislative process. The printed text shows the amendments as they were passed by the House and the handwritten markings show changes made by the Senate.

Drawing from the Senate Mark-up, assign each small group to study one or two of the 17 amendments passed by the House and marked up by the Senate. Provide one copy of Worksheet 3 to each group for each amendment the group is assigned. Using the Worksheet, the students will analyze their assigned amendment(s) and translate each into an 8-12 word "tweet." Amendments should be studied as they were passed by the House.

Direct each small group to study the historical context of their proposed amendment. The students will analyze several other versions of the Bill of Rights which came before and after the Senate Mark-up to determine when the main idea of their assigned amendment was introduced. For this step, distribute Handout 1, Handout 2, Handout 3, and the Proposed Amendments to the U.S. Constitution as passed by the Senate.

Each group will scan these four documents to determine if the main idea identified in their tweet was also present in the other versions of the Bill of Rights. Students mark their finding on Worksheet 3 by putting an X in the appropriate box in the chart. Students will also mark the final box in the chart with an R or L to indicate whether that amendment deals mostly with rights or limitations of government. The groups should answer the questions on Worksheet 3 to prepare for class discussion. Worksheet 4 should be posted or projected on an overhead so that all groups can report their findings and share with the class.

The groups will present to the class their answers to questions on Worksheet 3 and their findings marked on Worksheet 4. When all groups have presented, hold a class discussion using the following questions:

 • Which proposed amendments were present from the Anti-Federalist report to the Bill of Rights as ratified by the states?
 • Which Anti-Federalist ideas were also proposed by Madison but not present in the final Bill of Rights?
 • Which proposed amendments originated with James Madison? Which of those were not present in the final Bill of Rights?
 • Which proposed amendments were merged at various points in the process?

4. Applying the Bill of Rights to today's world (45 minutes)

The Constitution has been amended twenty-seven times, including the Bill of Rights. The ability to amend the Constitution is critical to adapt to a changing society. However, the Founders understood that revisions to the founding charter should not be undertaken lightly, and they designed the amendment process to require a very high level of agreement for amendments to be ratified (2/3 of both Houses of Congress and 3/4 of state legislatures).

Divide students into groups to propose new amendments to the Constitution to better serve the nation in the 21st Century and "form a more perfect union." In groups, students will identify rights deserving protection but not currently contained in the Bill of Rights and additional powers of government that should be limited.

Each group may compose one amendment (or several amendments) to the Constitution and share with the class why they think each amendment is needed.

Post all amendments on the wall and allow students to speak for or against the amendments as if they were members of Congress. Hold a vote on each amendment to see which ones, if any, can get 2/3 of the votes of all class members.

5. Lesson Extension (45 minutes for preparation and 45 minutes to implement)

Debating changes to the Bill of Rights:

The Bill of Rights was created by process of debate in the First Congress and ratified by debate in the legislatures of the states. This history reminds us of the importance of civic discourse in the life of the nation. Learning to advocate for ideas persuasively and respectfully was as vital a lesson for America's first legislators as it is for students today. This debate challenges students to assess the call to update the Bill of Rights by speaking for and against the idea. Organize the class into two teams and have each team spend 45 minutes organizing their arguments and evidence prior to debating.

Debate Topic: The Bill of Rights should be updated to match 21st Century American life.

Pro position: The Bill of Rights should be updated.

Con position: The Bill of Rights should be preserved as it is.

 • Each debate features five participants on each side of the issue.
 • Each speaks for no more than two minutes.
 • Teams alternate speakers.
 • One speaker on each team delivers the opening giving an overview of the team's position.
 • Three speakers on each team gives supporting arguments—one argument per speaker.
 • One speaker on each team delivers the closing argument.

További források

Congress Creates the Bill of Rights is an eBook, a mobile app for tablets, and online resources for teachers and students to exploring how the First Congress proposed amendments to the Constitution in 1789.

If you have problems viewing these images, please contact [email protected]

This page was last reviewed on October 13, 2020.
Kérdéseivel vagy észrevételeivel forduljon hozzánk.


Nézd meg a videót: alkotmány VS alaptörvény


Hozzászólások:

 1. Doumuro

  Still laughing!

 2. Shakam

  Bravó, micsoda szavak..., zseniális gondolat

 3. Abiram

  Ez a helyzet ismerős számomra. Meg lehet vitatni.

 4. Arall

  Két ilyen módon érthető

 5. Rob

  Ez a ragyogó kifejezés hasznos lesz.

 6. Dien

  ITT NEM HIVATKOZÁSÍrj egy üzenetet