Nők háborúban a klasszikus világban

Nők háborúban a klasszikus világbanWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nagyon ajánlom ezt a kiváló vizsgálatot arról, hogy milyen volt a háború a klasszikus világban a nők számára. Bizonyos témák miatt valószínűleg középiskolás korosztálynak és felfelé alkalmas. Ez a könyv jól megírt és könnyen emészthető, híres és nem túl híres női harcosokat, vezetőket, civileket és elsősorban a görögországi és római háborús áldozatokat ölel fel. Egyedülállóan a háborús beszámolókból kimaradt lakosságra összpontosít, lenyűgöző történetekkel a híres nők mögött.

A klasszikus történelem általában a nagy jegyű háborús történetekre összpontosít: Hannibal átkel az Alpokon, Sándor meghódítja Perzsiát, Achilles és Hector utolsó epikus csatája Trójában vagy Caesar legyőzi a gallokat. A háború történelmileg a férfiak világa volt az újramondásban, függetlenül a nők szerepétől. Pedig a görög és római történelem során a nők a háború szerves részei: Atalanta, Penthesilea, Cassandra, Andromache, Hippolyta, Gorgo, Artemisia, Zenobia és Boudica, hogy csak néhányat említsünk. Politikailag ügyes vezetők, vitéz harcosok, áldozatok, királynők, prófétanők: a nők történeteit többnyire azokban a szálakban és anekdotákban mesélik el, amelyek pótolják a klasszikus források hiányosságait. Paul Chrystal feltárja a nők szerepének minden aspektusát az ókori Földközi -tenger konfliktusaiban, nagy és időnként kényelmetlen részletekkel, Nők háborúban a klasszikus világban.

Nőkkel kezdi a legendát: a trójai háború asszonyaival. Chrystal több szövegre hivatkozva ismerteti a Trója nevében harcoló amazóniai harcosok várható beszámolóit (és végső vereségüket), de ennél sokkal tovább megy. Zsigeri jelenetet nyújt arról, amit a falon lévő nézők minden nap látni fognak, ahol a nők a harc fölé álltak, hogy figyeljék a kibontakozást. Világosan bemutatja, hogy a falakon kívüli háború hogyan változtatta volna meg mindenki mindennapi perspektíváját, különösen azokat a nőket, akiknek kilátása a falon nemcsak a látnivalókat, hanem a csata minden rettenetes hangját és illatát is megadta nekik. Chrystal elemzése szerint Az Iliászasszonyai nem voltak finom virágok, akik elbújtak és várták a kezüket tördelve: embereik kint voltak azon a mezőn, és szembesültek sorsukkal.

Ha igaz, hogy a nőket többnyire kitörölték a történelemből, akkor ez a könyv összehangolt erőfeszítés, hogy néhányat visszaírjunk.

A klasszikus források látszólag négyféleképpen kategorizálják a nőket a háború vonatkozásában: mitikus vagy nő nélküli harcosok, politikai vezetők, akik aktívan okoznak konfliktusokat vagy részt vesznek azokban, háborús díjak/nemi erőszak áldozatai és legyőzendő kihívások. Nők háborúban a klasszikus világban mindezeket a kategóriákat mélyrehatóan lefedi, valamint a nők perifériálisabb módjait a konfliktusokba való bevonásra vagy érintésre. Természetesen van egy átfogó kommentár a történelem leghíresebb női harcosaihoz, beleértve egy teljes fejezetet az amazonokról és részletes beszámolót Artemisia Xerxes elleni tetteiről. Chrystal azonban nem korlátozódik a felismerhető nevekre; kiváló homályokkal látja el az olvasót azokon a nőkön, akiket talán csak egyszer vagy kétszer említettek a szövegekben. Ugyanezt teszi az ellenfeleknek/gazembereknek tartott nők esetében a kiterjedt időszak alatt, beleértve Zenobia -t, Boudicát és másokat, akik aktívan vezettek katonákat Görögország és Róma ellen. Érdekes módon részletezi a konfliktusok mögött rejlő nők politikai erejét is, biztosítva ezzel az olvasó számára, hogy a nők hogyan vettek részt a háború minden területén. Ha igaz, hogy a nőket többnyire kitörölték a történelemből, akkor ez a könyv összehangolt erőfeszítés, hogy néhányat visszaírjunk.

Ami ezt a könyvet nehezen olvashatóvá teszi és történelmi forrásként kivételes, az, hogy a szerző a nők harmadik kategóriájával bánik. A nemi erőszakot és a szexuális rabszolgaságot oly sokszor felidézik a történelemben, hacsak ez nem ösztönzi a férfit (vagy közvetlenül ellene) a cselekvésre. Nagyra értékeltem, hogy az egész szövegben Chrystal nem fél közvetlenül nézni a nők háborújának valóságát, függetlenül attól, hogy harcosok -e vagy sem. Kopaszan kimondja, hogy Andromache, Hecuba és a többi trójai nő mit nézhetett volna szembe városuk zsákolása során, ha elég szerencsés (vagy szerencsétlen) életben maradniuk. Beszél a nők társadalmi következményeiről a klasszikus világban, miután megerőszakolták őket, mivel nem rendelkeznek saját testükkel, és arról, hogyan féltek és várták, hogy túlélésük esetén szexuális rabszolgaságba kerüljenek. A klasszikus környezetben a nőkre gyakorolt ​​szexuális zaklatás kulturális következményeinek megértése szélesebb perspektívát ad az olvasónak arról, hogy milyen volt a háború valójában a nők számára, még akkor is, ha nem harcoltak.

A tárgya Nők háborúban a klasszikus világban nem mindig könnyű olvasmány. Kényelmetlenül közvetlen, és nem kínál eufemizmust a háború kemény realitásaira, legyen szó akár a szóban forgó asszonyról, akár harcosról, akár antagonistáról, hősnőről vagy járulékos kárról. A szöveg jól megírt és magával ragadó, sokféle mélyreható elemzéssel és gyors referenciális elmosódásokkal. Elegendő részletesség használható Nők háborúban a klasszikus világban önmagában referenciaként, és a kiterjedt jegyzetek és bibliográfia további forrásokra irányítja a kutatók figyelmét. Írásának hangulata és kiegyensúlyozott tantárgyai miatt ez a munka mind a tudós, mind a rajongó számára megfelelő. Végül Chrystal könyve a lehető legegyszerűbb, emberi ábrázolást mutatja be arról, hogy milyen volt a nők háborúja, amit valaha láttam. Nagyon ajánlom mindenkinek, akit érdekel a görög és római történelem.


Könyvismertetők

Paul Chrystalé Nők háborúban a klasszikus világban hasznos áttekintés arról, hogy a nők hogyan élték meg a háborúskodást a klasszikus világban. Hangsúlyozza, hogy függetlenül attól, hogy hol és mikor zajlott a háború, a nők mindig is részt vettek és részt vesznek. Chrystal elsősorban azokról a nőkről beszél, akik részt vettek a görögországi és római háborúkban és a hadviselési hagyományokban, bár a bevezetőben más ősi kultúrájú nőkről szól.

A könyv hasznos időszakokra és földrajzi elhelyezkedésre oszlik, viszonylag rövid fejezetek egy témára vagy néhány kapcsolódó témára összpontosítanak. Ez hatékony bevezetést jelent a klasszikus világ diákjai számára egy olyan témában, amelyet a korszak legtöbb tankönyve kevéssé kezel.

A görög mitológiától és a homéroszi eposztól kezdve megmutatja, hogy noha a nők nem vettek részt a trójai háború harcában (egy kivétellel), mégis létfontosságú részei. Nemcsak arról van szó, hogy egy nőre hivatkoznak, mint maga a háború oka, hanem a nők is konfliktusokat okoznak a görög táborban, elbeszélőként viselkednek, és okot adnak a katonáknak a harcra: annak érdekében, hogy visszatérjenek otthonukba és a kandallóba. "Homérosz asszonyai Iliász egyértelműen elismerik azt a tényt, hogy embereik harcolni kötelesek. A nők soha nem követelik meg az ellenségeskedések befejezését, bár ezek az ellenségeskedések gusztustalanok. "A nők helyzete narrátorként lehetőséget ad Chrystalnak arra, hogy bemutassa és elmagyarázza a teichoszkópia gondolatát, a falakról szóló elbeszélést, amelyet az ókori irodalomban használnak. Chrystal miután a nőket nem harcosokként szólította meg, egy fejezetet szentel az amazonoknak, akik szinte példaképként szolgáltak a görög világ számára. A szerző ezután a nőkkel folytatja a színdarabokban, és vázlatok a görög drámában és vígjátékban szereplő nőkről, valamint arról, hogyan hatnak egymásra a hadviseléssel.

Chrystal ezután áttér a görög hadviselési történetekre. Herodotosz, Diodorosz, Thukydidesz és Plutarkhosz mind a nők hadviselésben való részvételét tárgyalja. Bizonyos esetekben külföldi nőket használnak példaként arra, hogy mennyire barbárok voltak a "barbárok", más esetekben példák arra, hogy a nőknek nincs más választásuk, mint hogy átvegyék vezetői pozíciójukat, ha egy férfi nem érhető el vagy nem képes erre. Gyakrabban azonban mind a görög, mind a külföldi nők egyszerűen elvégezték szokásos szerepüket, mint szakácsok, pékek, mosónők és szexuális partnerek vagy az utazó sereg poggyászvonatában, vagy egy ostrom alatt álló városban. Még ezekben a szerepekben sem volt szokatlan, hogy egy nőnek védekeznie kell azzal a kockázattal, hogy elfogják vagy megölik, amikor elveszíti az oldalát.

Az ókori világban a nőkről és a hadviselésről szóló vitáknak tartalmazniuk kell a spártaiak vitáját. Chrystal egy egész fejezetet szentel a spártai nők életéről, mint az állam harcosai. Magyarázatában a spártai nők annyiban különböznek a többi görög nőtől, hogy társadalmi szerepük közvetlenül kapcsolódik a háborúban lévő államhoz: mindennapi életük nem a háztartási tevékenységet végző nőket tükrözi (bár ez idejük egy részét), hanem olyan nőket, akik testüket annak szentelik, hogy "erős csecsemőket erős hadseregért erős Spártáért" készítsenek. Chrystal a görög történelemben élő nőkről szóló rovatát a macedónokról szóló fejezettel zárja, akik több hasonlóságot mutattak a spártai nőkkel, mint más görögökkel. Társadalmi helyzetük és potenciális hatalmuk, bár nem egészen az állam iránti kultuszszerű elkötelezettség, közelebb állnak a spártai nőkéhez, valószínűleg a társadalmi és kormányzati hagyományok miatt, amelyek bizonyos szintű hatalmat biztosítottak a nőknek.

Az olvasó a könyv szó szerinti és filozófiai középpontjához, a "Nők mint háború áldozatai" című fejezethez érkezik. Ez átmenetként szolgál, amint azt az epilógus is kifejti: "A" Nők, mint háború áldozatai "szakasz a könyv középpontjában áll: a görögországi háborúban lévő nők és a római háborúban lévő nők között van, mert kulcsfontosságú mindkét kultúra hadtörténetéhez. " Itt a szerző a nők hadviselési tapasztalatainak egyetemességét tárgyalja, amely tapasztalat világszerte megosztott az emberi történelem során. A nők tapasztalatairól szóló történetek valódi események, és bár évezredek választanak el tőlük, komolyan és tisztelettel kell bánni velük. Annak érdekében, hogy hazahozza a lényeget, felsorolja a nők háborúval kapcsolatos tapasztalatait és hatásait:

"A nők számára gyakrabban a háború nem ér véget, amikor a háború véget ért: a háborús szexuális és nemi alapú erőszak valódi, tartós hatást gyakorol a nők életére jóval a harcok befejezése után. A nők szörnyű szégyent és özvegységet szenvednek, és izgatottan várják otthon, mindig a legrosszabb rossz híreket várva, akik bánatra és gyászra maradnak, és küzdenek az életükkel, gyakran egyedül dolgozva a gazdaságukon vagy a vállalkozásukon, és fiatal apátlan gyermekeket nevelve, ahol a férj ha a katona megsebesült, lehet, hogy gondozóként, végtagok nélkül vagy más módon sérült volt katonaként kell töltenie az életét, megbirkóznia minden testi és lelki problémával, amelyet a sérülést okozó sérülés okoz, ha megerőszakolják őket, a férjek és családok elutasítják őket, akiket szégyellnek és a személyes megbecsülésük elvesztése olykor kitelepítésre kényszerül - városukat és otthonukat tönkretették vagy rekvirálták - kénytelenek pénztelen menekültekként továbbmenni, idegen nyelveken és szokásokkal furcsa és barátságtalan vidékre szállítani, ahol nagyobb előítéletekkel, szexuális és nemi alapon szenvedhetnek. erőszak. Ugyanolyan gyakran eladják őket rabszolgának, vagy ágyasokká válnak, nem tartják jobbnak, mint egy újabb hadizsákmány."

A szöveg harmadik része a római nőkre összpontosít, nagyjából ugyanazt a formátumot követve, mint az első rész, kezdve a mitológiával, majd a történelmi példákkal, majd a háborúban részt vevő nőkkel a költészetben és a prózában. Ez a rész valamivel rövidebb az általánosságokról, mivel a római nők tapasztalatai egy sereg poggyászvonatában vagy egy ostrom alatt álló városban nagyjából megegyeztek a görög nőkkel. Ehelyett Chrystal a nők részvételének konkrétabb példáira összpontosít, különösen ott, ahol eltér a görög tapasztalatoktól. Az egyik kérdés, hogy egy római katona felesége hogyan lépett kapcsolatba férje hadviselésben való részvételével. Azok, akik már jártasak a római történelemben, azt gondolhatják, hogy Antonia és Agrippina a férjével együtt kampányban utazik, ami elképzelhetetlen lett volna a legtöbb görög, férfi vagy nő számára. A római szenátusban többször is vitára bocsátották azt a kérdést, hogy a feleségnek el kell -e kísérnie a férjét a háborúba, és ezt általában törvényen kívül helyezték, bár ezt a törvényt nem gyakran hajtották végre. Egy ideig a katonákat eltiltották a házasságtól, amíg szolgálatot teljesítettek, bár ez ismét csak szórványosan volt érvényben, amikor sok családot alapítottak helyi nőkkel, miközben elküldték őket otthonról.

Az otthoni római nők is részt vettek különféle háborús erőfeszítésekben, gyakran pénzadományokkal vagy más értékes tárgyakkal. Néhány nő nem hivatalos tanácsadóként járhat el, Chrystal rámutat, hogy Servillia ezt teszi Brutusért a háborúban Caesar meggyilkolása után. Azon ritka esetekben, amikor egy római város ostrom alá került, a római nők állítólag jól viselkedtek, és otthonuk védelmében léptek fel. Ezeket a tevékenységeket tárgyalja a korszak irodalma is, amelynek a szerző a római szakasz utolsó néhány fejezetét szenteli.

A könyv a hadviselésben és a harcban szórakozásként részt vevő nők megvitatásával zárul, elsősorban a női gladiátorokat vizsgálva, bár van egy rövid vita a nők háborúban való részvételéről is, ahogy azt a képzőművészet ábrázolja.

Összességében Chrystal könyve kitűnő bevezetés a nők témájába, valamint az ókori világ hadviselésével való találkozásukba. Az elsődleges források széles körű használata csak növeli annak értékét a diák számára. Könnyen integrálható a görög vagy római történelem felmérésébe, más perspektívát kínálva a korszakra.


Szemle: Nők háborúban a klasszikus világban, Paul Chrystal

Paul Chrystal "Nők háborúban a klasszikus világban" anekdoták gyűjteménye, amelyek különböző ősi forrásokból származnak, a nők tevékenységéről a társadalmakban, amelyeket harcias tevékenységet folytató férfiak irányítanak. A könyv ezeket az anekdotákat alegységekre osztja a görögök és a rómaiak számára. Innentől kezdve tovább tagolódik fejezetekre a nőkről a legendákban és a nőkről a történelemben. De azt hittem, hogy ezen a ponton túl szenvedett, mert hiányzott egy aktuális keret a háborús döntésekhez kapcsolódó különféle tevékenységek megszervezéséhez, a hadviselés finanszírozásához, a háborúra való felkészüléshez szükséges logisztikához, a katonai erőkhöz és végül a sorshoz. az ősi konfliktus áldozatainak. Chrystalnak voltak anekdotái az ókori hadviselés minden egyes fázisáról, de annyira összekeveredtek, hogy úgy éreztem, mintha egy római úton haladnék egy nyers nyergeskocsiban, felfüggesztés nélkül. Nem voltak átmeneti kifejezések, amelyek nyomot adhatnának az egyik bekezdés és a másik közötti kapcsolatról, ezért nehezen követhetőnek találtam az elbeszélését.

Egy ponton kiugrunk a Hortensia szónoki képességéről szóló anekdotából, hogy kifogásoljuk a második triumvirátus gazdag nőkre kivetett adóját, Catiline felesége, Sempronia hivalkodó viselkedését, majd Porcia meglehetősen szélsőséges stratégiáit, hogy Brutus megoszthassa terveit Caesar meggyilkolásával.

Bár az adóterhelés kérdése a háborúk finanszírozására is sorolható, Catiline felesége és Porcia viselkedése a hadviselésre való hivatkozás nélkül idegennek és a témához nem kapcsolódónak tűnik néhány további részlet nélkül. Ezenkívül ezeket a rövid összefoglalókat nem is időrendi sorrendben mutatjuk be, ezáltal összezavarva a történelmet, így a magatartási minták előzményeken alapuló fejlődését nem is lehet figyelembe venni.

Chrystal könyve számos dokumentált hivatkozást tartalmaz a klasszikus világban élő nőkre, ami önmagában is hasznos forrás. Csak azt éreztem, hogy sokkal jobban meg lehetett volna szervezni, hogy a háborúra és a lényegtelen anekdotákra metszett munkát összpontosítsam.


Néhány könyv, ami érdekelheti


A bombázó parancsnokság háborús naplói
Által: Chris Everitt, Martin Middlebrook


Repülő Norvégiába, Burmában
Által: Goronwy Edwards DFC


Nők háborúban az ókori világban

E havi cikkünk egy fejezet Paul Chrystal nagy dicséretes Women at War in the Classical World című fejezetéből (Pen & amp Sword Military, Barnsley, 2017).

Andromache, Astyanax és Hector egy megható jelenetben az Iliászból. Astyanax, Andromache térdén, kinyújtja a kezét, hogy megérintse apja sisakját az Achilleussal való párbaja előtt (Apuli vörös alakú oszlopkrátere, i. E. 370–360). Most a Museo Nazionale -ban, a Palazzo Jatta -ban, Ruvo di Puglia -ban (Bari)

Gyakran feltételezik, kezdve Hectorral IliászEz a konfliktus az emberek kizárólagos megőrzése volt az ókori görögök és rómaiak által vívott csatákban és háborúkban. Végül is Nagy Sándor, Scipio Africanus és Julius Caesar sokkal ismerősebbek számunkra, mint például Fulvia, aki belekeveredett Mark Antony, a férje konfliktusaiba a perusi háború alatt, vagy az idősebb Agrippina, aki közbenjárott bajba jutott légiók Germanicus németországi hadjárataiban. Legalább Kleopátra, Boudicca és az Amazonas harcosai sokkal ismertebbek. Ezek a katonás nők azonban csak négyen a sok közül, akik kivételes és jelentős szerepet vállaltak az ókori görögök és rómaiak háborúiban, Homérosztól a Római Birodalom végéig: ebben az 1200 évben nagy számban vannak nők akinek jelentős szerepe volt a háborúk és csaták okozatában, irányításában vagy lebonyolításában. A csalárdság, a katonai hírszerzés, a diplomácia, a taktikai kiválóság, a bátorság, az atrocitás és a vadság csak néhány azon tulajdonságok közül, amelyeket a görög és római világ harcias asszonyai mutatnak ki. Ez még ma is meglephet néhány olvasót, de ha megfigyeljük, hogy a görög és római hadviselésről még az elmúlt években is megjelent könyvek és folyóiratok túlnyomó része figyelmen kívül hagyja a nők szerepét, akkor nem csodálkozom, hogy meglepődnek.

A faj nősténye természetesen kiemelkedő szerepet játszik a görög és római panteonokban, valamint a háború mitikus ábrázolásaiban: Andromache, Athéné és az amazonok, például az epikus költészetben jelen van, mint Troy Helen vagy Briseis, és a drámában. a tragédiák bosszúálló vagy áldozatául esett nők alakja, vagy a „lázadó” nők Lysistrata. A való világban, vagy a való világnak képzelték, ő népesíti be azokat a furcsa idegen országokat, amelyeket némi hitetlenséggel leírt például Herodotosz - vegyük Tomyris királynőt, Artemisiát és Pheretimát, aki még költőharcosként is feltűnik a Telesillában.

De a hírességek mögött tudjuk, hogy a klasszikus korszak mindennapi asszonyai, akik katonákat vettek feleségül - és bizonyára számtalan ezren voltak az évek során -, tipikus hadseregfeleségek voltak, örökre biztosítva azt a rutinszerű támogatást, amelyet a hadsereg feleségei mindig is nyújtottak - nem utolsósorban , a harcos férjek hosszabb távollétében: ha nem az erődöt tartja, akkor a háztartást tartja, a oikosz, együtt a tanya vezetése, a gyermekek nevelése és a katonák következő generációjának iskoláztatása. Voltak táborkövetők, akik táplálékkeresésre, árusításra és főzésre, a gyapjú megmunkálására, ruházat készítésére és javítására, a helyszíni istentisztelet megszervezésére, az áldozatok ápolására és a halottak eltemetésére kerültek sorra, szexet árultak. Mindez alapvető támogatást jelentett a katonák számára, de azt is jelezte, hogy a nőknek nagy és határozott igényük van a háború sújtotta környezetben való segítségnyújtásra, fennmaradásra és túlélésre, vagy a rendszer kihasználására, a fekete piacok működtetésére és a haszonszerzésre. háború, gyakran csak a legalapvetőbb megélhetés érdekében.

Ez volt a háttértevékenység, amellyel Görögország és Róma asszonyai csendben és könyörtelenül foglalkoztak másfél évezred alatt, amelyet virtuális megállás nélküli háború jellemez. Ez azonban csak a kép része volt: tekintettel a nők viszonylag visszafogott profiljára a görög és római társadalmakban, valamint a társadalmi, állampolgári és politikai észrevétlenségre, amelyet ösztönözni kellett, fontos tudni, hogy a nőket nem zárták ki teljesen a hadseregből stratégiaalkotást, és nem is hiányoztak teljesen az ostromok harci helyzeteiből, és az utcán harcoló nők néha megtették a magukét.

Minden ember számára minden időkben megállapított törvény, hogy amikor egy várost háborúba vesznek, a lakosok népe és vagyona a foglyoké.

Xenophon, Cyrus 7, 5, 73

Bárhol és bármikor háború van, vannak áldozatok. Sokan harcosok, de többen általában polgárok-nem harcosok, akik között nők is szerepelnek. Az ókori Görögország és Róma nem különbözött egymástól. A nők részt vehettek és részt vettek a csatában, de gyakran hagyják, hogy felvegyék a darabokat a háború alatt és után, néha szó szerint. A nők számára gyakrabban a háború nem ér véget, amikor a háború véget ért: a háborús szexuális és nemi alapú erőszak valódi, tartós hatást gyakorol a nők életére jóval a harcok befejezése után. A nők szörnyű szégyent és özvegységet várnak, és izgatottan várnak otthon, mindig a legrosszabb rossz híreket várják, amikor a rossz hír döbbenete megszűnik, bánni és gyászolni kell, és küzdeni kell az életükkel, gyakran egyedül dolgozva a gazdaságukon vagy a vállalkozásukon és fiatal apátlan gyermekek nevelése, ahol a férj-katona megsebesül, esetleg gondozóként, végtag nélküli vagy más módon sérült ex-katonaként kell tölteniük életüket, és megbirkózniuk kell minden olyan fizikai és pszichológiai problémával, amelyet a sérülés okoz. Ha megerőszakolják a nőket és lányokat, a férjek és a családok elutasítják őket, szégyennek és személyes megbecsülésüknek vetik alá őket, néha kitelepítik őket - városukat és otthonukat tönkretették vagy rekvirálták - kénytelenek pénztelen menekültekként továbbmenni, furcsa és olyan idegen nyelvekkel és szokásokkal rendelkező barátságtalan vidékeken, ahol több előítéletet, szexuális és nemi alapú erőszakot szenvedhetnek el, mint ahányszor rabszolgaságba kerülnek, vagy ágyasokká válnak. A nők és a lányok kimondhatatlan és irtózatos bántalmazást szenvednek el-fizikai, szexuális és pszichológiai-, amikor megerőszakolják őket, néha szóban és análisan is erőszakoskodhatnak vagy többször megerőszakolhatnak. Lehet, hogy szexuális úton terjedő fertőzések sújtják őket, fennáll a nem kívánt terhesség lehetősége, a félig idegen utódok pedig egy életre szóló kísértetként emlékeztetnek az általuk elszenvedett erőszakra és traumára. Kibírják ad hoc abortusz minden egyidejű fertőzéssel. Kínozzák, iszonyatosan megcsonkítják és meggyilkolják őket - néha férjük és gyermekük előtt, mivel ők is hasonló sorsra várnak.

Az ókori történelem ekkor egyértelműen azt mondja nekünk, hogy a nők állandó és állandó áldozatai a háborúnak: könyvem azt mutatja be, hogy az ókori görög és római nők, valamint az általuk alárendelt külföldiek némelyikének tapasztalata nem különbözött attól, ami előtte és utána jött. , könyörtelen elkerülhetetlenséggel, kiszámíthatósággal és egyhangúsággal. Ez tette lehetővé Xenophon katonának, filozófusnak és történésznek az i. E. 4. században, hogy ezt a dermesztő, rémisztő, de igaz, fent idézett kijelentést tette, mintegy 2450 évvel ezelőtt, annak minden rossz következményével és a nőkre gyakorolt ​​következményeivel együtt.

Amikor egy régebben elkövetett atrocitásokkal és háborús bűnökkel kapcsolatos számokkal és leírásokkal foglalkozunk, nagyon könnyű szemérmetlenné válni, és elmerülni ezen események rettenetes valóságában - de ezek az események voltak igazi, tényleges események voltak, amelyek ugyanannyi rémületet és undort érdemelnek, amelyek joggal vesznek részt a televíziónkon szinte minden este bemutatott, túlságosan hasonló eseményeken, amelyek szinte minden este megjelennek számunkra. Számunkra, a klasszikus korszakkal foglalkozva, minden a trójai Háború-de ezt megelőzi, és 2017-ben is a mai napig tombol. Például Szíriában jelenleg körülbelül negyvenhét aktív ostrom van, amelyek becslések szerint 1 099 475 embert érintenek 1.

Jean Jacques François Lebarbier, Spártai nő, aki pajzsot ad a fiának, 1805 Ennek a festménynek a témája egy spártai nő, aki hagyományos módon búcsúzik férjétől: "Térj vissza a pajzsoddal, vagy rajta." A festmény minden eleme megerősíti a polgári kötelesség üzenetét. A harcos lándzsával játszó gyerekek utalnak a csecsemőkorban kezdődő spártai katonai kiképzésre. A kőfalú belső tér egyszerűsége alátámasztja a spártai lét szigorúságát, míg a kutya egyszerre jelképezi a hűséget és utal a híres spártai kutyákra. © Portland Művészeti Múzeum, Ohio

Bizánci Philon

(kb. e. 280 - kb. e. 220), szintén knPhn Mechanicus, a görög mérnök és a mechanika írója, amint a neve is sugallja, tekintély volt a gépiparban, beleértve annak hadviselésre való alkalmazását is. Ebben Philon fontos kortársa volt Archimedesnek (ie 287–212), hadmérnöki munkájában. Philoné Mechanikus szintaxis vagy Mechanika összeállítása, kilenc részből áll, amelyek közül három kifejezetten katonai ügyekkel foglalkozik. Ezek Belopoeica (βελοποιικά) - a tüzérségről Parasceuastica (παρασκευαστικά) - felkészülés az ostromokra és Poliorcetica (πολιορκητικά) - ostromlásról. A harci gépek - például katapultok és más hadihajtóművek - bevetésével kapcsolatos információk közé tartozik az ostromlott város lakóinak éheztetése alávetésre vagy halálra, munkatársak megvesztegetése, hogy segítsenek Önnek, méregreceptek segítségével megölik a lakosokat, és kriptográfia alkalmazásával titkos üzenetek - érdekes megjegyzések vannak a nők háborúban betöltött szerepéről, különösen azok hasznáról az ostromok védelmében.

Philon számára elengedhetetlen volt a nők bevetése: „Gyerekek, rabszolganők, nők és lányok”. 2 Neki köszönhetően a nők hivatalosan is a katonaság részévé váltak, különösen a városok védelmezői szerepükben, a harcban és hadviselésben való részvételüket immár egy befolyásos katonai stratégia és taktika alkotja.

Az ókori Görögországban a háború egyértelműen nagy nemű volt: a görög ember képes háborúzni az övéért polisz az állampolgárság követelménye volt, és az állampolgárság volt minden. Harc a polisz a helyi közösséggel való kapcsolattartás jelvénye volt. Tekintettel arra, hogy a nőknek kevés vagy egyáltalán nem volt nyilvános szerepük vagy profiljuk a görög társadalomban, meglepő lehet, ha megtudjuk, hogy bár a nők nem voltak aktívak a közéletben, nagyon is fontos szerepet játszottak a háborúban és a katonai életben számos tevékenységben - a csapatok etetésétől az ellenség elleni harcig, a rakéták kidobásától a páncélok gyártásáig. Amikor és ahol szükség volt rá, a nők készen álltak arra, hogy képesek legyenek (meg) bocsátani a mellvédeket, és segítenek megvédeni a polisz amiért férjük, testvérük és apjuk életüket kockáztatta. Valóban, nem csak készen álltak erre, hanem valójában bátorították is őket, ha nem kötelesek erre.

Rövid lépés a Philon katonai tankönyveitől az önálló referenciakönyvekig vagy irodalmi művekbe ágyazott listákig: a katalógusig. Az ilyen vagy olyan katalógusok és kézikönyvek gyakoriak voltak a görög-római világban, talán a rendezettség és kategorizálás vágyát tükrözték. A férfiak és nők „típusai” kiemelkedően szerepelnek, és különféle hadakkal kapcsolatos katonai katalógusokat tartalmaznak Iliász és a Aeneid chthonic katalógusok nők a Odüsszeia és a Aeneid és Neanthes of Cyzicus "Az illusztris férfiakról" i. e. 3. században. Charon of Carthage két gyűjteményt állított össze, amelyek négy könyv hosszúságát tartalmazzák, és felsorolják a híres férfiakat és nőket rövid életrajzokban és anekdotákban. Photius (kódex 161) mesél nekünk a IV. Századi szofisztikus Sopatroszról és tizenkét könyvéről, amelyek közül az egyik a Magnesia Artemon bátor női kizsákmányolását mutatja be, a másik pedig a „megkülönböztető nevet és nagy dicsőséget elért nőket” írja le. Theophrastos (frr 625-7) felsorolja azokat a nőket, akik háborúkat okoztak vagy házakat romboltak le.

Az V. század végére nem hiányoztak tanácsok sem arról, hogyan lehet büntetőeljárást indítani a háborúban, vagy megnyerni egy csatát. A katonai stratégia és a hadviselés fennmaradt munkái közül Aeneas Tacticus (i. E. 4. század), a Poliorketika vagy Hogyan lehet túlélni az ostrom alatt? Polybius (i. E. 200-i. E. 118 körül), 19-42 Történetek katonai ügyekben, különösen táborokban, és az elveszettek szerzője Taktika Julius Caesaré Bellum Gallicum és Bellum Civile századi Onasander (i. e. 1. század) görög filozófus és szerző Stratégák, az egyik legfontosabb értekezés az ókori katonai ügyekről, és a görög katonai taktikáról szóló egyéb művekben nem állnak rendelkezésre információk, különösen a könnyű gyalogság Frontinus csatában való használatáról (i. sz. vége): Stratégia - összefoglaló, amely több mint 500 példát tartalmaz katonai eszközökről és trükkökről, amelyeket a Frontinus egyfajta célnak szánt vade mecum a katonai parancsnok számára - a munka az ő melléklete A háború művészete, amely nem élte túl a Vegetiust: De Re Militari (kora 4. század vége), amely magában foglalja a katonák kiképzését, a stratégiát, az ellátási vonalak és a logisztika karbantartását, a vezetést és a taktikát, beleértve a megtévesztést Zosimus Historia Nova (fl. 490–510 -es évek) Polyaenus ’ Stratégia század második felében íródott nyolc könyvre: az első hat tartalmazza a leghíresebb görög tábornokok, a hetedik a külföldi militaristák, a nyolcadik a rómaiak és a híres nők stratagemjeit. Ez az utolsó szakasz érdekel minket Plutarkhosszal együtt, Mulierum Virtutes, A nők bátorságáról mintegy 150 évvel korábban összeállítva, és a névtelen, letehetetlen Tractatus de Mulieribus, homályos görög mű, amely tizennégy főleg vitéz görög és barbár nőt ír le.

Aeneas Tacticus természetesen híres arról, hogy mesélt nekünk arról a megtévesztésről, amely során a nőket edényekkel és serpenyőkkel felfegyverezték, hogy az ellenségnek úgy tűnjön, hogy ők további védekező csapatok. Azt is elmondja, hogy Dionüsziosz hogyan lépett túl a város garniszálásának problémáján azáltal, hogy hátrahagyott néhány férfit, és feleségül vett néhány rabszolgát az uraik lányaihoz, feleségeihez és nővéreihez, hogy ellenségessé tegye őket uraikkal szemben, és növelje lojalitásukat. ő maga 3.

Frontinus egy másik, a nőket érintő csalást ír le i. E. 179 -ben, vagy legalábbis a nők illúzióját:

Amikor Sempronius Gracchus kemény ütést gyakorolt ​​a Voccaeire egy ütős csatában, teljes erejüket szekérgyűrűvel vették körül, amelyet női ruhába öltözött legbátrabb harcosukkal töltöttek meg. Sempronius nagyobb merészséggel támadt fel, hogy megtámadja az ellenséget, mert azt hitte, hogy nők ellen harcol, amikor a szekerek [férfiak] rátámadtak, és látták őt 4.

Brennus et sa part de butin - Brennus és az ő része a romokban Paul Jamin, 1873.

[A névtelen] Tractatus de Mulieribus

[A névtelen] Intelligens nők és bátorok a háborúban szó szerinti fordítása ennek a némileg homályos női katalógusnak: nem tudjuk a szerzőt, mikor írták, milyen műfajban szánták és mi volt az igazi cím. Néha alámegy Tractatus De Mulieribus Claris Bellóban de Gunaikes és Polemikois Sunetai kai Andreiai közelebb lehet a védjegyhez, tekintettel arra, hogy ez szerepel a kéziratban. Az első kiadás 1789 -ben jelent meg (Heeren), 1839 -ben, Westermann -ban Scriptores Rerum Mirabilium Graeci – a motley collection of works the last publication to date was an edition by Landi in 1895. Whatever the intended title, it is probably not quite accurate because, of the featured fourteen women included, two are not warrior women at all and some, for example Argeia and Lyde, do not exhibit any military qualities .

Deborah Gera has published the seminal work on the tract 5: she suggests a publication date some time in the late 2nd or early 1st century BCE as for putative authorship, she (contradicts this when she) nominates Pamphile of Epidaurus as a possibility (fl. 1st century CE). A prolific historian in the reign of Nero, Pamphile’s works include the thirty-three book Historical Commentaries, Epitome of Ctesias in three books, numerous epitomes of histories and other books including On Disputes és On Sex 6. The emperor Julian (r. 361- 363 CE) may have known the work as he mentions in a list of warring women Semiramis, Nitocris, Rhodogyne and Tomyris in exactly the same order as they appear in the Tractatus concidence? 7 Despite these difficulties, the Tractatus remains a valuable adjunct to Plutarch, Polyaenus and the other primary sources of women war warriors.

The fourteen women in the Tractatus are Semiramis Zarinaea Nitocris the Egyptian Nitocris the Babylonian Argeia Dido Atossa Rhodogune of Parthia Lyde Pheretime Thargelia Tomyris Artemisia I of Caria and Onomaris. They are all described in short, pithy thumbnail sketches.

Zarinaea, Nitocris of Egypt, Argeia, Theiosso (Dido), Atossa, Lyde and Thargelia are of particular interest because they do not feature in Plutarch or Polyaenus, although we do, of course, know them from other sources Onomaris is more interesting still as the Tractatus is the only surviving source for her.

Here are the women who do not feature in Polyaenus or Plutarch:

Az Tractatus entry tells us how, when her husband and brother, Cydraeus, king of the Sacians, died, she married Mermerus, ruler of Parthia. Zarinaea fought in a battle against the Persians and was wounded she was pursued and caught by a Stryangaeus who spared her life. Mermerus later captured and killed him despite Zarinaea’s plea that he be spared. An indignant Zarinaea then released some prisoners with whom she conspired to kill Mermerus she then allied with the Persians. The author’s source is Ctesias (FGrH 688 F7)

Nitocris of Egypt

Nitocris, queen of Egypt, did not really exhibit military skills: however, she was something of a political schemer: the Tractatus tells us that she exacted revenge on her brother’s murderers by inviting them to an entertainment in a large hall and drowned them by diverting the river through the hall. She then ‘flung herself into a room full of ashes’. The source is Herodotus 2, 100. Nitocris is the first known woman ruler of Egypt.

Nitocris of Babylon

This Nitocris, however, was militarily adept and cunningly deceptive. She was, apparently, cleverer even than Semiramis, diverting the river running through her city in order to hamper the progress of any enemy incursions. She also built her tomb over the city gate to trick Darius who would expect to find treasures inside. All he got was an inscription berating him for his greed. Source is Herodotus 6, 52.

Argeia demonstrates no military skill. See Herodotus 6, 52.

Theiosso (Dido)

Az Tractatus, after Timaeus , tells how Dido founded Carthage and later committed suicide. The source is Timaeus (FGrH 566 F82). We know from other sources, not least Virgil in Book 4 of the Aeneid, how she was a strong and able leader of her rich and prosperous country.

Atossa, according to Hellanicus, ‘was most warlike and brave in every deed’. More than that, though, she was brought up by her father, Ariaspes, as a man and inherited his kingdom she was the first queen to sport a tiara, and the first to wear trousers she could write and she introduced eunuchs to the world. Hallanicus is the source (FGrH 4 F 178a)

Az Tractatus reveals no military activity, just an example of exemplary parenting of a very difficult child. See Xenophilus (FGrH 767 F1).

Thargelia of Milesia married Antiochus, king of the Thessalians when he died she ruled Thessally for thirty years, repelling a Persian invasion through diplomacy. Source is Aeschines fr. 21 Dittmar Hippias (FGrH 6 F3).

Onomaris was a distinguished Galatian, a Gaulish-Celtic tribe. She showed great leadership and military prowess. When her country was beset by ‘scarcity’ she took control of events because no man was willing to lead the Galatians to a new, more rewarding life elsewhere. In this respect she is reminiscent of Artemisia I who also came forward to take up power in the absence of any man . Onomaris pooled all the resources owned by her tribe, in order presumably to deter envy and superiority and to foster communal ownership, and led her people over the River Ister in a mass emigration she then defeated the locals there and ruled the new land. These events probably took place in the 4th or 3rd centuries BCE. Onomaris typifies the not unusual high social status of Celtic women, some of whom rose to prominence as leaders of men: Boudicca and Cartimandua are famous examples. Four out of Plutarch’s twenty-six women are Celts.

Woodcut illustration showing Artemisia II of Caria drinking the ashes of her husband Mausolus. It is hand-coloured in red, green, yellow and black, from an incunable German translation by Heinrich Steinhöwel of Giovanni Boccaccio's De mulieribus claris, printed by Johannes Zainer at Ulm ca. 1474.

Ten of the fourteen Tractatus women are non-Greek, nine of the ten are from different countries while the four Greeks are each from different poleis they are all queens. The geographical diversity and regal status may suggest a deliberate decision to demonstrate the ubiquity of warrior women in the Mediterranean world and the relatively high number of queens who exerted independence and power. Most got to be where they were by dint of their being wives, mothers or widows of reigning or former kings none of the widows show a need or desire to remarry. They are their own women, women powerful now in their own right some go on to be more famous than their husbands, as in the case of Tomyris and Artemisia. They all hold on to their power tenaciously. Physical appearance is irrelevant to the author of the Tractatus: we know from other sources that some of the fourteen were beautiful, but our author focuses, by and large, on their military or political qualities. Guile and ingenuity are key weapons and stratagems in their world of war, part of the ‘intelligence’ alluded to in the work’s title which some of our women have in spades: Semiramis, Artemisia, the two Nitocrises, Dido and Atossa all use deception to good effect.

No Greek or Roman woman was ever conscripted into, press-ganged, volunteered or signed up for a place in the ranks of a Greek or Roman army. There was simply no place for women in the army or the navy. However, our survey of women at war in Greece and Rome clearly shows that women played a significant role in many aspects of battle and war in both cultures.

From the very start, Homer and the tragedians tell us how women were responsible for causing major conflict and how they interceded with male heroes in the resolution of the internecine wars and battles which followed the Trojan War. Homer was no doubt transmitting stories and legends embedded in cultures well established well before his day and the days he and others describe in the Homeric poems.

The farther we move from the centre of the two civilisations that were Greece and Rome, then the bigger, the more significant, was the role that women played in fighting or prosecuting wars and evolving foreign policies and strategies which led to war and peace. Amazonian, Persian, Macedonian, Egyptian and Germano-Celtic women all exhibit a pugnacity quite foreign, repugnant almost, to the established norm for female conduct in Greece and Rome. We see how women actively assist in the defence against sieges either as combatants or as munitions manufacturers. We see how they form a crucial part of the baggage train providing support in everything from sewing to sex, how in the late Republic and early Empire they loyally back their proscribed husbands and how they take on invading rapists and lead armies of men in battle. They feature prominently in the Greek and Roman pantheons endowed with martial responsibilities and as protagonists in epic and tragedy. They have leading roles in comedy and they drive love poets to the war of love as soldiers of love. Their images in martial settings feature prominently on Roman arches and columns and frequently on vases and they fight in the arena as gladiators and are themselves excited by male gladiators.

A book of this nature, with its many descriptions of the horrors of war, can easily inure the reader to the real terror, ghastliness and utter consternation incited by battle – the endless atrocities routinely perpetrated over the centuries become clichéd and lose their ability to shock and disgust. I implore the reader not to become blasé, or to let the events described here become commonplace. It is vitally important we remember that every single act of war or action in battle can have at least one devastating, life-destroying consequence – not just for the combatants but also for the non-combatants as well. Women, children and the elderly populations of fallen cities or subdued countries usually suffer terribly – physically, psychologically and socially – in every one of the military and bellicose actions described in this book, be they historical, legendary or mythical.

And that is why the section on ‘Women as Victims of War’ is at the very heart of the book: it comes between women at war in Greece and women at war in Rome because it is pivotal to the history of warfare in both cultures and because it is, sadly, usually glossed over or just absent from many of the many thousands of books and journal articles published on classical warfare in the last fifty or so years. That is why the book is dedicated to the many millions of women who have suffered in war – most often through no fault of their own – from Homeric Greece to the end of the Roman empire, but, more significantly, from the relatively recent Second World War and the countless conflicts since then, up to and including the utterly ineffable and desperate situation afflicting innocent girls, women and their families and homelands, in Syria and parts of the Middle East and Africa today.

War, as Homer said, may be man’s work, but it is, at same time, the enduring curse of many a woman and girl.

Extracted from Women at War in the Ancient World by Paul Chrystal, published March 2017 by Pen & Sword.


Review: ‘Women at War in the Classical World’, by Paul Chrystal

Blurb

Paul Chrystal has written the first full length study of women and warfare in the Graeco Roman world. Although the conduct of war was generally monopolized by men, there were plenty of exceptions with women directly involved in its direction and even as combatants, Artemisia, Olympias, Cleopatra and Agrippina the Elder being famous examples. And both Greeks and Romans encountered women among their ‘barbarian’ enemies, such as Tomyris, Boudicca and Zenobia.
More commonly, of course, women were directly affected by war as non-combatant victims, of rape and enslavement as spoils of war and this makes up an important strand of the author’s discussion. The portrayal of female warriors and goddesses in classical mythology and literature, and the use of war to justify gender roles and hierarchies, are also considered. Overall it is a landmark survey of how war in the Classical world affected and was affected by women.

I was sent this book by the publisher in return for an honest review. My reviews are always honest, because as we all know I have no filter and tend to bluntness when I can be persuaded to speak at all.

I found this book a useful reminder of the universality of women as victims of war. Nothing ever changes. Ban,-ben Illiad, the Trojan women knew what would happen when the Greeks won. Rape, and slavery, more rape. Humans as booty. It was a normal and expected part of warfare for women. The same theme runs through from Bronze Age Greece to late-Empire Rome, the time period covered by this book.

Women weren’t just victims of war, they fought. It was unusual for women to fight but it did happen. Those women were often vilified for it, even when they are mythologised, like the Amazons, Cleopatra VII, Boudicca or Zenobia. I am really not surprised that even two to four thousand years ago, men were scared of powerful women. Or women in general. Because glorifying the rape and murder of women and children who’s tribe you have defeated in battle (See Trajan’s Column) is really not the behaviour of someone with a healthy attitude to other human beings.

The book explores the representation of women at war in art and literature, as well as historical information. A discussion of women as gladiators is included, as is a discussion of Roman romantic/erotic poetry which describes the relationships between the poet and their love interest as a war.

The prose is readable and not overly academic but a passing knowledge of classical history is useful.


Women at War: 'She-Soldiers' Through the Ages

British society found itself at war with more than just the Germans. There was a psychological war, too, with the changes in society and its values that total war (the mobilisation of the entire population and all their resources for the war effort) demanded.

Although it was against it until the actual declaration of war against Germany, the Union of Women’s Suffrage Societies became ardently patriotic as soon as hostilities started. On 6 August 1914, two days after the declaration, the women’s suffrage newspaper Common Cause expressed the hope that:

Women acted as subtle and not so-subtle recruiters for the army. Admiral Fitzgerald founded the Order of the White Feather, which encouraged women to hand a white feather to any young man who had not enlisted.

'Initially, though, active female participation of any kind was frowned upon.'

Reading newspaper accounts of the outbreak of war in 1914, you will find many references to the militant Women’s Suffrage movement, which had been so opposed to the government just months before, now backing the war effort. Christobel Pankhurst made a series of speeches in favour of the war effort, encouraging young men to join the army and women to play their part, too.

Initially, though, active female participation of any kind was frowned upon. When the distinguished Scottish medic, Dr Elsie Inglis offered to form a women’s ambulance unit, she was rebuffed at the War Office with the words, ‘My good lady, go home and sit still!’

Flora Sandes (1876-1955) couldn’t sit still, and joined a seven-woman ambulance unit in August 1914 that went to aid the Serbs, who were then allies of Britain and struggling against the Austrians. Sandes achieved recognition without disguise, but in a foreign army fighting for a foreign nation’s survival.


Women at War: 'She-Soldiers' Through the Ages

The world wars of the 20th century caused immeasurable misery, but also offered a new freedom to many women. Take a look at how they adjusted to their new situation - on the Home Front and in the battlefields.

Women's role

Throughout history, the business of war has generally been the preserve of men. In the 20th century, however, the role of women in the armed forces began a process of transformation that is still happening to this day. Women now serve in an increasingly wide range of jobs, including positions as jet fighter pilots in the Royal Navy, RAF and US Air Force.

'So what is the situation today, and what went on in earlier eras?'

Despite this, there remains an over-riding public perception that women continue to be excluded from the combat arms of land forces, especially the infantry, armour and artillery, apart from in administrative roles. And people seem to forget that, for example, in the Red Army during World War Two, women served as tank crew, infantry, snipers and military police - although once the emergency was over, they reverted to the supporting arms.


Women at War: 'She-Soldiers' Through the Ages

When the Royal Flying Corps and Royal Naval Air Service merged in March 1918 to form the Royal Air Force, a female branch, the Women’s Royal Air Force (WRAF), was immediately created.

'. Britain’s existence had been threatened as never before . '

Here women worked as clerks, fitters, drivers, cooks and storekeepers. Overall, with official sanction, over 100,000 women served in the uniformed services during 1914-18. Nearly half were connected with nursing, and few were permitted anywhere near the fighting.

The experience of Dorothy Lawrence highlights the prevailing attitude of officialdom to women at the front in 1914-18. In her quest to report from the front, she travelled in disguise to the town of Albert, on the Somme. Here she survived 12 nights in the trenches, before her identity was discovered, and she gained a true picture of the conditions under which the soldiers were fighting. Her bestseller about her experiences reflected a popular post-war desire for social change in Britain.

The picture of the role of women in war altered dramatically in World War Two. Arguably Britain’s existence was threatened as never before, and in December 1941, reflecting the gravity of the situation, Churchill’s wartime government passed the National Service Act (No 2) which allowed the conscription of women.

This was further than any other unoccupied country had gone at this time in mobilising a nation’s labour resources, and further than the Germans could go, as Hitler had promised to keep his females at home, nurturing the little storm troopers of the future.

In Britain, it was initially single women and widows without children, aged between 19 and 30, who were called up. Later the age limit was pushed as far as 43 (or 50 for veterans of World War One). They went into a variety of vital war industries, the Women’s Land Army and the armed forces.


Nézd meg a videót: Hol vannak ma Rákosi propagandistái? Besült a német csodafegyver.. - Politikai Hobbista 21-09-151.